DECLARAŢIA DE POLITICĂ PRIVIND CALITATEA – MEDIUL – SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
ANGAJAMENTUL DIRECTORULUI GENERAL
COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV S.A.,

       Doreşte să furnizeze clienţilor săi  – servicii de alimentare cu apă şi de canalizare/epurare – la nivelul de calitate corespunzător standardelor internaţionale de Calitate- Mediu- Sănătate şi Securitate în Muncă şi la preţuri accesibile.

       Avem o STRATEGIE NAŢIONALĂ bazată pe PROTEJAREA OMULUI ŞI A MEDIULUI, care urmăreşte dezvoltarea şi extinderea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi

PREVENIRII POLUĂRII MEDIULUI.

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT – pe care îl avem certificat, sprijină APA SERV pentru CREŞTEREA SATISFACŢIEI CLIENŢILOR, urmăreşte ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ a serviciilor şi a performanţei de mediu, asigurînd astfel încrederea utilizatorilor că sîntem capabili să le îndeplinim cerinţele în mod constant, fără să uităm că Protecţia Mediului înseamnă în primul rînd Protecţia Apei !

  • Vrem ca APA furnizată de noi să se conformeze cerinţelor legislative şi reglementărilor specifice din domeniul Calităţii şi gospodăririi apelor, Protecţiei Mediului, Sănătăţii şi Securităţii populaţiei;
  • Dorim să găsim mijloacele şi resursele prin care să asigurăm Calitatea, Rentabilizarea si creşterea Eficienţei acestor servicii, controlul şi reducerea costurilor de mediu, folosirea raţională a resurselor naturale şi gestionarea corectǎ a deşeurilor.
  • Dorim ca transparenţa în relaţiile publice să reprezinte cartea noastră de vizită, alături de brandul nostru – recunoscut  şi limpede ca apa;
  • Dorim realizarea unei marje de profit – care să ne asigure investiţiile şi proiectele în derulare – cele menite să micşoreze costurile de operare ale firmei si reducerea pierderilor de apă;
  • Dorim să ne educăm utilizatorii în ideea respectului pentru Mediu, pentru gospodărirea judicioasă a apei, şi pentru o DEZVOLTARE DURABILĂ, care să răspundă necesităţilor prezentului;
  • Politica privind Calitatea– Mediul şi SSM  este comunicată întregului personal, respectată de toţi şi disponibilă pentru toţi cei interesaţi;

         Managementul APA SERV şi întreg personalul sunt implicaţi şi motivaţi în realizarea Politicii şi Obiectivelor Calităţii-Mediului-SSM, în implementarea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management Integrat. 

  VOI ASIGURA RESURSELE NECESARE – ŞI EXEMPLUL MEU PERSONAL – pentru ca această politică să fie cunoscută, înţeleasă şi aplicată în Companie, împreună cu OBIECTIVELE PRIVIND CALITATEA– MEDIUL ŞI SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ.

 DIRECTOR GENERAL