DECLARAŢIA DE POLITICĂ PRIVIND CALITATEA – MEDIUL – SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
ANGAJAMENTUL DIRECTORULUI GENERAL


COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV S.A.,

                        Doreşte să furnizeze clienţilor săi servicii de alimentare cu apă şi de canalizare/epurare la nivelul de calitate corespunzător standardelor internaţionale de Calitate- Mediu- Sănătate şi Securitate în Muncă şi la preţuri accesibile.

       Pornind de la STRATEGIA NAŢIONALĂ bazată pe PROTEJAREA OMULUI ŞI A MEDIULUI, C.J. APA SERV S.A. urmăreşte dezvoltarea şi extinderea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, înlocuirea conductelor cu probleme şi reducerea timpilor între constatarea avariei şi remedierea acesteia, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi PREVENIRII POLUĂRII MEDIULUI.

                        În calitate de Director General, mă angajez faţă de clienţi şi partenerii C.J. APA SERV S.A. ca împreună cu toată echipa managerială, să îmbunătăţim continuu performanţele societăţii referitoare la calitate, mediu, securitate şi sănătate în muncă, siguranţa alimentului.

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT – pe care îl avem certificat conform standardelor ISO- sprijină COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV S.A. pentru CREŞTEREA SATISFACŢIEI CLIENŢILOR, urmăreşte ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ a serviciilor şi a performanţei de mediu, asigurând astfel încrederea utilizatorilor că suntem capabili să le îndeplinim cerinţele în mod constant, fără să uităm că Protecţia Mediului înseamnă în primul rând Protecţia Apei!

LA NIVEL DE COMPANIE URMĂRIM REALIZAREA URMĂTOARELOR OBIECTIVE GENERALE:

  • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi sporirea încrederii clienţilor şi personalului propriu în capacitatea Companiei de a livra în mod constant apă sigură şi de calitate pentru consumatori;
  • APA furnizată de noi să se conformeze cerinţelor legislative şi reglementărilor specifice din domeniul Calităţii şi gospodăririi apelor, Protecţiei Mediului, Sănătăţii şi Securităţii populaţiei;
  • Asigurarea mijloacelor şi resurselor prin care să asigurăm Calitatea, Rentabilizarea și creşterea Eficienţei acestor servicii, controlul şi reducerea costurilor de mediu, folosirea raţională a resurselor naturale şi gestionarea corectǎ a deşeurilor.
  • Transparenţa în relaţiile publice să reprezinte cartea noastră de vizită, alături de brandul nostru – recunoscut şi limpede ca apa;
  • Îmbunătăţirea performanţelor proceselor şi activităţilor de bază prin implementarea strategiilor pentru reducerea pierderilor de apă, eficientizarea energetică şi managementul activelor;
  • Creşterea performanţei profesionale a angajaţilor prin instruire şi participare la programe profesionale în vederea implementării de tehnici şi proceduri moderne de lucru;
  • Dorim să ne sensibilizăm şi să educăm utilizatorii în ideea sustenabilităţii și respectului pentru Mediu, necesitatea protejării resurselor de apă, pentru gospodărirea judicioasă a apei, şi pentru o DEZVOLTARE DURABILĂ, care să răspundă necesităţilor prezentului;
  • Dorim realizarea unei marje de profit – care să ne asigure investiţiile şi proiectele în derulare – cele menite să micşoreze costurile de operare ale firmei și reducerea pierderilor de apă;
  • Politica privind Calitatea– Mediul şi SSM  este comunicată întregului personal, respectată de toţi şi disponibilă pentru toţi cei interesaţi;
  • Punem la dispoziţia tuturor clienţilor noştri informaţii utile şi actualizate privind importanța apei potabile şi gesturile zilnice care stau la îndemâna tuturor pentru păstrarea calităţii acesteia;

         Managementul COMPANIEI JUDEȚENE APA SERV S.A., şi întreg personalul sunt implicaţi şi motivaţi în realizarea Politicii şi Obiectivelor Calităţii-Mediului-SSM, în implementarea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management Integrat. 

  VOI ASIGURA RESURSELE NECESARE pentru ca această politică să fie cunoscută, înţeleasă şi aplicată în Companie, împreună cu OBIECTIVELE PRIVIND CALITATEA– MEDIUL ŞI SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ.

 

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,

ANGHELUTA IOAN VLAD