Furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de colectare/tratare a apelor uzate pentru toţi utilizatorii din zona de operare a Companiei, în condiţii de calitate şi eficienţă, cu respectarea prevederilor de protecţie a mediului, la tarife accesibile pentru toţi utilizatorii.

Dreptul la apă potabilă este un drept fundamental al omului! Noi facem tot ce ne stă în putinţă pentru a garanta acest drept tuturor fiinţelor umane. Accesul la apă echivalează cu o viaţă decentă, curăţenie şi demnitate.

Noi ne asumăm angajamentul de a asigura condiţii decente de viaţă, într-un mediu sănătos, pentru toţi cetăţenii din zona noastră de operare.


Oameni

Considerăm că omul, cu potențialul său creator, cu resursele sale, este cel mai important capital al organizației noastre. El este tratat cu respect, indiferent de poziția în cadrul ApaServ, și în mod diferențiat, luând în considerare aptitudinile, cunoștințele și aspirațiile fiecăruia.

Profesionalism

Investim în pregătirea profesională a angajaților noștri și ne asigurăm că aceștia ne reprezintă cu profesionalism în relațiile cu clienții noștri. Manifestăm un interes permanent de auto-dezvoltare, de promovare a ideilor noi, de împărtășire a celor mai bune practici și de dezvoltare a unei echipe performante.

Competență

Punem un accent deosebit pe dezvoltarea unui personal înalt competent, apt să-și atingă obiectivele, să-și maximizeze contribuția la atingerea scopurilor companiei. Avem rezultate mai bune atunci când ne împărtășim cunoștințele și experiențele cu ceilalți colegi și ne creștem împreună nivelul de cunoaștere.

Calitate

Asigurăm servicii de înaltă calitate, pentru a satisface în mod constant cerințele și așteptările fiecărui client, fără a prejudicia resursele naturale limitate și mediul înconjurător. Ne menținem implementate standardele de calitate-mediu-sănatate și securitate în muncă, lucrând constant la îmbunătățirea serviciilor noastre.