CJ APA SERV SA cu sediul în judetul Neamț, municipiul Piatra Neamț, str. Locotenent Drăghiescu, nr. 20, supune dezbaterii publice solicitarea Autorizaţiei de mediu pentru sistemul de alimentare cu apă si retele de canalizare pentru Aglomerarea Targu Neamt, Judetul Neamt.

– CAEN 3700 – Colectarea, transportul și epurarea apelor uzate

Informaţiile privind activitatea pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri orele 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Titular activitate,
Compania Judeteana APA SERV S.A