Compania Județeană APA SERV S.A. aduce la cunoștință utilizatorilor serviciului public de canalizare că au obligația de a utiliza corespunzător sistemul de canalizare.

Urmare a încheierii contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a utilizatorilor cu Operatorul, sunt stabilite raporturile juridice dintre APA SERV și utilizatori din care reiese și obligația utilizatorilor de a respecta normele de exploatare și funcționare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare prevăzute de legislația în vigoare.

Potrivit art. (3) lit. ț) din Legea Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, delimitarea dintre instalațiile interioare de canalizare și rețeaua publică de canalizare se face din/la căminul de racord, care este prima componentă a rețelei publice de canalizare, în sensul de curgere a apei uzate.

Urmare a intervențiilor de desfundare a rețelei publice de canalizare au fost de multe ori extrase materiale nedizolvabile în apa menajeră, materiale care se sedimentează și stânjenesc curgerea liberă a apei uzate și care în mod normal ar fi trebuit colectate și transportate de către proprietarii de unități locative/spații comerciale la punctele de depozitare a gunoiului menajer.

Întrucât instalațiile interioare de canalizare sunt responsabilitatea utilizatorilor în ceea ce privește atât întreținerea, cât și exploatarea, pentru a evita pagubele și neplăcerile provocate de o canalizare înfundată, dar și pentru a proteja mediul înconjurător, rugăm utilizatorii să acorde mai multă atenție nedeversării deșeurilor în rețelele interioare de canalizare și să arunce gunoiul în locurile special amenajate în acest scop.

Apelăm la spiritul civic al cetățenilor a căror datorie este să respecte legile și să depună tot efortul pentru a contribui la buna funcționare a societății în care trăim. Regulile de deversare a apelor uzate sunt simple dacă există bunăvoință din partea utilizatorilor.

Totodată, atragem atenția că ApaServ nu va mai desfunda în mod gratuit instalațiile care se înfundă în mod repetat exclusiv din vina utilizatorilor. Nu este corect ca din banii tuturor utilizatorilor să se desfunde periodic anumite instalații unde cei care le utilizează aruncă în ele gunoi menajer.

 

Serviciul Relații Clienți