Având în vedere perioada de secetă accentuată de-a lungul timpului, consumul de apă potabilă distribuită prin intermediul sistemului public din aria deservită de către Compania Județeană APA SERV S.A din județul Neamț este crescut, în special în zonele rurale. Din cauza folosirii iresponsabile a apei potabile, consumul de apă crește, iar resursele de apă din rezervoarele de înmagazinare se epuizează cu rapiditate, fiind necesara refacerea periodica a acestora. O mare parte din consumul crescut este datorat demarării activităților agricole și de grădinărit.

Pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu apă în condiții optime Compania Județeana APA SERV S.A. atrage atenția tuturor utilizatorilor din întreaga arie de operare să folosească apa în mod responsabil doar în scopul consumului menajer și nu pentru udarea culturilor agricole, grădinilor, spălarea teraselor, curților sau a pavajelor, umplerea bazinelor/rezervoarelor de mare capacitate sau a piscinelor, în alte scopuri decât cele prevăzute în contract, deoarece resursele de apă sunt limitate în perioada caniculară.

În unele zone a ariei de deservire, Compania Județeana APA SERV S.A. este nevoită să furnizeze apă cu presiune redusă, existând și posibilitatea sistării serviciului de alimentare cu apă potabilă, din cauza utilizării excesive a apei în diferite scopuri decât cele prevăzute în contract.

Reamintim tuturor utilizatorilor ca legislația în vigoare descurajează folosirea apei potabile distribuită prin rețelele publice în alte scopuri decât pentru uzul casnic. Aceste prevederi sunt incluse în Ordinul nr.88/2007 al ANRSC pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, care la art. 229 precizează: Utilizatorul este obligat: a) să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare; b) să asigure folosirea eficientă şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoană, unitatea de produs sau puncte de folosinţă, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare; c) să utilizeze apă numai pentru folosinţele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor…..”