Compania Județeană APA SERV S.A. atrage atenția consumatorilor că, furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare constituie infracțiune, iar cei care încalcă prevederile legale se expun la riscuri care au drept consecințe plata despăgubirilor și amenzilor aferente, precum și urmărirea penală.
Începând cu luna februarie a anului 2022 și până în prezent, Compania Județeană APA SERV S.A. a identificat în Județul Neamț un număr de 43 de clienți cu branșamente frauduloase și 15 clienți cu racorduri de canalizare nedeclarate, care deversau în rețeaua publică de canalizare fără a deține un contract cu Compania pentru acest serviciu. În urma acestor acțiuni, s-a recurs la eliminarea branșamentelor frauduloase și sistarea furnizării serviciului de alimentare cu apă, până la achitarea prejudiciului și intrarea în legalitate.

Conform art. 46^1, din Legea serviciilor comunitare pentru utilități publice, nr.51/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare:

Constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice și se pedepsește potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt săvârșite cu intenție, următoarele fapte:

a. Furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă […]

Furtul se pedepsește cu închisoare de la șase luni și 3 ani sau cu amendă.

Furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă constituie infracțiune și se pedepsește ca atare. Infracțiunea de furt este săvârșită prin metode diverse, în funcție de “ingeniozitatea” fiecăruia, fie prin ocolirea apometrelor, fie prin branșarea ilegală la rețeaua de distribuție, fie prin sustragerea apei prin hidranții stradali. Sunt considerate consumuri clandestine și cele în care consumul se face prin ruperea sigiliilor, demontarea contorului, montarea inversă, by-pass la contor sau orice alte modalități de sustragere de la înregistrare.

În cazurile de consum fraudulos de apă sau de distrugeri ori dereglări intenționate ale componentelor sistemului public de alimentare cu apă, Compania Județeana APA SERV S.A. are dreptul să desființeze branșamentele realizate fără obținerea acordurilor legale și să sesizeze autoritățile competente.
Anunțăm toți consumatorii că, acțiunile de verificare vor fi în desfășurare în toată aria de operare, pentru identificarea branșamentelor de apă și racordurilor de canalizare frauduloase, care realizează un debit redus și îngreunează activitatea Companiei de a asigura serviciile în condiții optime.

Pentru evitarea și încetarea acestor acțiuni ilegale de furt de apă din sistemul public de alimentare cu apă și a racordării ilegale la rețeaua de canalizare, îndrumăm toți locuitorii din aria de operare să anunțe angajații Companiei Județene APA SERV S.A.în cazul identificării unor astfel de situații, la sediul societății, pe adresa de e-mail [email protected] sau la numărul de telefon 0233233320.