Compania Județeana APA SERV S.A. informează cetățenii Municipiului Piatra Neamț, ca în timpul execuției de reabilitare conductă sau avarie la rețeaua de apă, sistemul se golește prin intermediul hidranților, pentru a se putea interveni eficient. Pe lână rolul important de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, hidranții sunt utilizați și pentru golirea sistemelor de alimentare cu apă (pe lângă căminele cu vane de golire) în timpul efectuării unor manevre de remediere a avariilor sau executarea unor lucrări.

Hidrantul deservește, atât pentru golirea sistemelor de alimentare cu apă în timpul efectuării unor manevre, aerisirea acestora, cât și ca soluție de purjare rapidă a rețelelor pentru eliminarea impurităților.

Facem apel către toți cetățenii Municipiului Piatra Neamț, să nu intervină asupra sistemelor de hidranți, deoarece manevrele pot fi efectuate doar de către angajații Companiei Județene APA SERV S.A. Manevrarea neautorizată a hidranților determină reținerea infracțiunii prevăzută la Art 39* alin. 2 lit. a) din Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, care se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 30.000 la 50.000 de lei.