Compania Județeană APA SERV S.A este foarte îngrijorată și alarmată de creşterea continuă a debitelor restante pentru o parte a utilizatorilor care beneficiază de serviciile de alimentare cu apă și de canalizare .

Transmitem un apel ferm către toti utilizatorii să achite în termen contravaloarea serviciilor de care au beneficiat, pentru a putea beneficia în continuare de serviciile companiei .

Reamintim utilizatorilor că neachitarea facturilor în termen de 30 de zile de la data scandență atrage după sine penalități de întârziere, pâna la achitarea efectivă a acestora. În caz contrar, compania va fi pusă în situaţia neplăcută de a restricţiona sau să întrerupe furnizarea alimentării cu apă potabilă şi, respectiv, colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate pentru utilizatorii cu debite restante.

Achitarea facturilor poate fi făcută folosind mijloacele moderne de plată repectiv prin intermediul aplicației existente în cadrul Portalului Clienți APA SERV, de pe site-ul Companiei, la punctele de plată PayPoint, Un-Doi cât și prin intermediul transferului bancar. Plăți pot fi efectuate și la casieriile Companiei.

Urmare a încetarii starii de alertă începând cu data de 09.03.2022, a fost eliminată și restricția cu privire la debranșarea serviciului de alimentare cu apă în caz de neplată, restricție care a fost în vigoare pe durata stării de alertă.

Dorim să aducem la cunostință pe aceasta cale că neachitarea facturilor la termenul scadent pune în dificultate activitatea de prestare a serviciului de alimentare cu apă potabila și furnizarea în regim continuu pentru toți utilizatorii din aria de operare a Companiei.

Conducerea Companiei Județene APA SERV S.A. Neamț