Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022, Compania Județeana APA SERV S.A. aduce la cunoștință tuturor utilizatorilor branșați la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă și care nu sunt racordați la rețeaua publică de canalizare, respectiv deținătorilor de fose septice sau stații proprii de epurare, obligativitatea de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectare și Epurarea Apelor Uzate, până la data de 30 octombrie 2022.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022, proprietarii de fose septice au obligația de a se înscrie în Registru „în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.”

Persoanele ce dețin deja o fosă septică sau o stație proprie de epurare la data aprobării hotărârii, termenul de înscriere în registru este de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

Compania Județeana APA SERV S.A. informează publicul vizat din județul Neamț, că înscrierile în registrul de evidență, se realizează prin completarea unui formular tip ce se regăsește pe site-urile primăriilor sau după caz la sediile acestora, termenul limită fiind 30 octombrie 2022.