În luna octombrie 2021 a fost realizată o întâlnire cu o grupă de copii din cadrul  Școlii EU CODEZ din Piatra Neamț unde au fost discutate procesul și etapele producerii  apei potabile, transportul acesteia, livrarea către beneficiari, cât și epurarea apelor uzate. Au fost pregătite și înmânate copiilor prezenți materiale care au condus la clarificarea condițiilor de producere a apei potabile și transportul acesteia la consumatorul final.