Pentru remedierea unei avarii ĺa reteaua de distributie a apei potabile,  identificată pe strada Dimitrie Leonida, Compania Județeană APA SERV SA este pusă în situația neplăcută de a întrerupe temporar furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în Municipiul Piatra Neamț,  în Cartier Mărăței, astăzi 14.09.2021 între orele 09,30-20,00.
Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și mulțumim pentru intelegere!
Relații suplimentare pot fi obținute la numărul 0233233340 sau consumatorii noștri pot accesa site-ul Companiei www.apaserv.eu