Compania Judeţeană APA SERV S.A. a iniţiat achiziţia directă privind atribuirea pe bază de contract de lucrări:“Reabilitare rezervor + împrejmuire, sat Curichiștea, com. Grumăzești, jud. Neamt’’, conform anunțului publicitar din SICAP nr. ADV1217520, din data de 31.05.2021, cu dată limită de depunere 07.06.2021, ora 10:00. Anunțul poate fi accesat astfel:https://sicap-prod.e-licitație.ro, Meniu, Inițieri de proceduri de achiziție, Publicitate anunțuri, nr. anunț: 1217520, dată publicare: 31.05.2021, filtrează.