Concurs pentru ocuparea unui post de mecanic în cadrul Compartimentul Sisteme locale de Alimentare cu Apă, la Zona Operațională Sud Piatra Neamț-Bicaz, pentru Sistem Local Bărgăuani.

Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de mecanic în cadrul Compartimentul Sisteme locale de Alimentare cu Apă, la Zona Operațională Sud Piatra Neamț-Bicaz, pentru Sistem Local Bârgăuani.

 1. Definirea oficială a postului, conform COR: cod 723302, mecanic utilaj.
 2. Nivelul de studii: Şcoală profesională sau studii medii tehnice de specialitate, ori curs de calificare.
 3. Calificare necesară: Calificarea în meseria de mecanic. Permis de conducere categoria B.
 4. Experienţă Constituie un avantaj experienţa în activităţi similare cu cele ale postului.
 5. Departament: Compartimentul Sisteme locale de alimentare cu apă, din cadrul Secției Apă Zona Operațională Sud, pentru Sistem Local
 6. Cunoştinţe:
  • Structura reţelelor de alimentare cu apă;
  • Cunoştinţe de mecanică, hidraulică, instalaţii

- Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei Județene Apa Serv S.A.

 1. Calităţi şi aptitudini:  

- persoană conştiincioasă, corectă, responsabilă;

- meticulozitate, înclinaţii pentru rezolvarea practică a problemelor;

- rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;

- un bun echilibru emoţional.

 

Persoanele interesate vor depune Scrisoare de intenţie şi CV, precum și copii ale documentelor care atestă studiile/calificările impuse de cerințele postului, la Registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 03.10.2022, orele 14.00, urmând ca în aceeaşi dată, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 04.10.2022, cu începere de la ora 10.30 la Compania Judeţeană Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20 şi va consta într-o testare practică urmată de interviu.

Candidații selectați vor prezenta în original actul de identitate și își vor da consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Punctajul se va acorda astfel:

- testare practică, ce totalizeaza 100 pct și va avea o pondere de 70% din punctajul total;

- interviul, va cuprinde șase criterii de apreciere care totalizeaza 70 de pct cu pondere de 30% din punctajul total

- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare practica/100)x70 + (pct obt interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea practică și 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

 

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340, interior 150, Compartimentul Resurse Umane.


Concurs pentru ocuparea unui post de Magaziner în cadrul Serviciului Contorizare-Producţie - Gestiunea Contori.

Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează Concurs pentru ocuparea unui post de Magaziner în cadrul Serviciului Contorizare-Producţie - Gestiunea Contori.

 

 1. Definirea oficială a postului: Magaziner.

Poziţie COR: 432102.

 1. Nivelul de studii: medii.
 2. Experiență necesară: minimum un an în activitate/activităţi similare cu cele ale postului.
 3. Calificare necesară: recomandat absolvire studii de profil real sau tehnic. Obligatoriu se va prezenta cazierul judiciar.
 4. Departament: Serviciul Contorizare-Producţie - Gestiunea Contori.
 5. Cunoştinţe:
 • Legislaţia specifică activităţilor desfăşurate în departament;
 • Operare PC (Word, Excel).
 1. Atribuţii principale:
 • Recepţionează cantitativ şi calitativ contoarele de apă şi accesoriile acestora ce fac obiectul gestiunii, conform documentelor însoţitoare şi legislaţiei în vigoare;
 • Semneaza documentele de însoţire (factura fiscală) pentru primirea mărfii, identifică, dacă este cazul viciile aparente şi înştiinţează şeful direct despre acestea;
 • Preia bunurile achiziţionate, le depoziteaza în locurile stabilite şi asigură condiţiile pentru înlăturarea pierderilor şi degradărilor în conformitate cu normele de protecţie a muncii şi PSI;
 • Înregistrează materialele primite în gestiune;
 • Etichetează materialele intrate în gestiune;
 • Verifică corectitudinea întocmirii documentelor şi rectifică înregistrările eronate daca este cazul;
 • Predă Biroului Contabilitate, pe bază de bordorou, documentele privind mişcările de valori materiale;
 • Eliberează din gestiune contoarele de apă şi accesoriile acestora, în vederea montajului pe pe branșamente, în baza notei de transfer vizată de Șef Serviciu Contorizare-Producţie etc.

8.Calităţi şi aptitudini:  

 • spirit analitic;
 • rigurozitate în ţinerea evidenţei şi întocmirea rapoartelor;
 • iniţiativă, receptivitate;
 • memorie vizuală;
 • rezistenţă la efort şi stres;
 • onestitate si loialitate faţă de Companie.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, ori, pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 03.10.2022, ora 14.00, urmând ca în aceeaşi dată, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 05.10.2022, cu începere de la ora 09.00, se va desfășura la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghescu nr. 20 şi va consta într-o testare scrisă urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

- testarea scrisă, totalizeaza 100 pct și va avea o pondere de 70% din punctajul total;

- interviul, va cuprinde șapte criterii de apreciere care totalizeaza 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total

- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare scrisă/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea scrisă și 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Tematica pentru verificarea cunoştinţelor:

- Legea nr. 22/1969, modificată, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;

- H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;

- Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

- Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datorii şi capitalurilor proprii.

 Testarea scrisă se va efectua pe calculator.

 Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Compartimentul Resurse Umane.


Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui post de Chimist/Biochimist, din cadrul Laboratorului de Analize Apă Potabilă Roman.

Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui post de Chimist/Biochimist, din cadrul Laboratorului de Analize APotabilă Roman.

 

 1. Definirea oficială a postului, conform COR: cod 214512 - biochimist;
 2. Nivelul de studii: Studii superioare chimie.
 3. Calificare necesară: chimist/biochimist.

Constituie avantaj experienţă în activităţi similare.

 1. Departament: Laboratorului de Analize Apă Potabilă Roman.
 2. Atribuţii principale:
 •   Monitorizarea calităţii apei brute şi a apei potabile.
 •   Asigurarea conformităţii modului de efectuare a analizelor de laborator conform       graficului de lucru intocmit de sef laborator.
 1. Cunoştinţe:
 • Notiuni generale de chimie analitica;
 • Cunostinţe specifice ale activităţilor desfăşurate în Laborator;
 • Legislaţia în vigoare privind calitatea apei potabile;
 • Legislaţia privind normele de protecţia muncii;
 • Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei;
 • Operare PC ( Word, Excel).

 

 1. Caracteristici de personalitate:              
 • Persoană orientată spre acţiune;
 • Conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor, responsabilă;
 • Abilitatea de a-şi menţine echilibru emoţional în situaţii de stres;
 • Autonomie personală.

Persoanele interesate vor depune Scrisoare de intenţie şi CV, precum și copii ale documentelor care atestă studiile/calificările impuse de cerințele postului, la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, respectiv, la Punctul de lucru situat în Mun. Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 259, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 30.09.2022, orele 12.00, urmând ca în aceeaşi dată, până la orele 13.30, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 03.10.2022, cu începere de la ora 10.30 la Sediul Companiei din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, şi va consta într-o testare scrisă urmată de interviu.

Candidații selectați vor prezenta în original actul de identitate și își vor da consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Punctajul se va acorda astfel:

- testarea scrisă, totalizeaza 100 pct și va avea o pondere de 70% din punctajul total;

- interviul, va cuprinde șapte criterii de apreciere care totalizeaza 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total;

- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare scrisă/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la testarea scrisă și 49 de puncte la interviu.

Termenul pentru afişarea rezultatelor la sediul Companiei din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20, respectiv, la Punctul de lucru situat în Mun. Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 259, sau pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/index.php?page=noutati, este de maximum 5 zile de la data deşfaşurării concursului;

Termenul pentru eventualele contestaţii, este de două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la sediul Companiei/pe pagina de internet/comunicării.

Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor: maximum două zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei;

Termenul pentru afişarea rezultatului contestaţiilor la sediul Companiei/pe pagina de internet: maximum o zi lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de soluţionare a contestaţiei;

Termenul pentru prezentare, în vederea angajării, a candidatului admis: maximum 5 zile de la data afişării rezultatului contestaţiilor.

Tematica pentru lucrarea scrisă se regăsește aici.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340, interior 150, Compartimentul Resurse Umane.


Achiziție sectorială directă

A fost publicat astăzi, 02.09.2022, în noul SICAP, la secțiunea - „Anunțuri publicitare”- cu dată limită de depunere a ofertelor: 06.09.2022 ora 10:00, următorul anunț publicitar:

ADV1312494 - „Lucrare de modernizare si dezvoltare SCADA Piatra Neamt rezervoare R1, R2, R2', R3, R3', R5 etapa II”.

Link de acces: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100434950


Achiziție sectorială directă

A fost publicat astăzi, 31.08.2022, în noul SICAP, la secțiunea - „Anunțuri publicitare”- cu dată limită de depunere a ofertelor: 01.09.2022 ora 10:00, următorul anunț publicitar:

ADV1312023 - „Reabilitare cale de rulare desnisipator SEAU Piatra Neamt”.

Link de acces: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100434289