Conncurs pentru ocuparea unui număr de trei posturi de instalator în cadrul Sectorului Reţele-Canal la Zona Est Roman

Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui număr de trei posturi de instalator în cadrul Sectorului Reţele-Canal la Zona Est Roman.

 1. Definirea oficială a postului: instalator - poziţie COR: 712602-instalator a-canal;

 2. Nivelul de studii: Şcoală profesională, liceu industrial de specialitate sau cursuri de calificare în meseria de instalator.

 3. Calificare necesară: Experienţă de minim un an în activităţi similare.

 4. Departamente: Sectorul Reţele-Canal la Zona Est Roman.

 5. Cunoştinţe:

  • Structura reţelelor de canalizare;

  • Cunoştinţe de mecanică, hidraulică, instalaţii;
  • Cunoaşterea specificului Companiei Județene Apa Serv S.A;.

  6. Calităţi şi aptitudini:

- persoană orientată spre scopuri clar delimitate, conştiincioasă;

- exigenţă, meticulozitate;

- rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;

- un bun echilibru emoţional.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghescu nr. 20, sau la Punctul de lucru situat în Mun. Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 259, ori, pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 12.11.2021, orele 12.00 urmând ca până la orele 13.30 ale aceleiaşi zile să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 15.11.2021, cu începere de la ora 10.30, la Punctul de lucru situat în Mun. Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 259 și va consta într-o testare practică urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

- testarea practică totalizeaza 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

- interviul va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total

- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea practică si 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare - Resurse Umane.


Concurs pentru ocuparea, pe durată determinată de un an, a unui post de Sudor în cadrul Sectorului Local Bicaz, pentru Captarea Tașca

Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea, pe durată determinată de un an, a unui post de Sudor în cadrul Sectorului Local Bicaz, pentru Captarea Tașca.

1. Definirea oficială a postului: Sudor.

Poziţie COR: cod 721208.

2. Nivelul de studii/calificare: Şcoală profesională, liceu industrial de specialitate sau cursuri de calificare în meseria de sudor.

3. Experienţă necesară: minimum 3 ani în activitate.

4. Departament: Sectorul Local Bicaz - pentru activitatea din Captarea Tașca.

5. Cunoştinţe:

 • Regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;
 • Structura reţelelor de alimentare cu apă;
 • Cunoştinţe de mecanică, hidraulică, instalații;
 • Cunoașterea specificului Companiei Județene Apa Serv S.A.

6. Calităţi şi aptitudini:

 • persoană orientată spre scopuri clar delimitate, conştiincioasă;
 • exigenţă, meticulozitate;
 • rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
 • un bun echilibru emoţional.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 02.11.2021, orele 14.00 urmând ca până la orele 16.00 ale aceleiaşi zile să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 04.11.2021, cu începere de la ora 10.00, la Punctul de lucru al Companiei Județene Apa Serv S.A. situat in orașul Bicaz, str. Piatra Corbului, bl. 5, parter și va consta într-o testare practică urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

- testarea practică totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

- interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total;

- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj oinut la testarea practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea practică si 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare - Resurse Umane.


Contract ''Furnizare gaze naturale 2021-2022''

A fost publicat pe site-ul Bursei Române de Mărfuri: https://www.brm.ro/tranzactionare-piata-retail/ cu data limită de depunere a ofertelor 15.10.2021, ora 10:00 documentația de atribuire pentru procedura de “negociere fără invitație prealabilă la o procedură de ofertare” prin BRM pentru atribuirea contractului “Furnizare gaze naturale 2021-2022”, Invitatia de participare nr.188/05.10.2021.


Concurs pentru ocuparea unui post de mecanic în cadrul Sectorului Înmagazinare-Distribuție, pentru activitatea de înmagazinare-transport, la Zona Operaţională Sud Piatra Neamţ - Bicaz

Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de mecanic în cadrul Sectorului Înmagazinare-Distribuție, pentru activitatea de înmagazinare-transport, la Zona Operaţională Sud Piatra Neamţ - Bicaz.

Definirea oficială a postului: mecanic utilaj.

Poziţie COR: cod 723302.1

1. Nivelul de studii:Şcoală profesională, studii medii tehnice de specialitate sau cursuri de calificare în meseria de mecanic.

2. Experienţă: constituie un avantaj experienţa de minimum 3 ani în activitate sau în activităţi similare cu cele ale postului.

3. Departament: Sectorul Înmagazinare-Distribuție din cadrul Zonei Operaţionale Sud Piatra Neamţ - Bicaz, pentru activitatea de înmagazinare-transport (rezervoare).

Activitatea se desfășoară la program de zi, de 8 ore.

4. Cunoştinţe:

 • Regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;
 • cunoaşterea caracteristicilor şi părţilor componente ale sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;
 • cunoaşterea procesului tehnologic de functionare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;
 • cunoașterea specificului Companiei Județene Apa Serv S.A.
 1. Atribuții principale

 • Realizează activitatea de reparaţii a instalaţiilor tehnologice, în conformitate cu instrucţiunile tehnice specifice, pe baza programului anual de revizii tehnice, reparaţii curente şi reparaţii capitale aprobat de conducerea Companiei şi prevăzut de bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei;
 • execută manevrele dispuse de şeful de sector, în timpul acţiunilor de remediere a incidentelor şi avariilor;
 • execută manevre de refacere a zonelor de intervenţie la avarii, sau a zonelor în care s-au facut reparaţii planificate la instalaţii sau echipamente din reteaua de distribuţie;
 • întocmeste şi transmite lunar şefului de sector Raportul activităţii de reparaţii cuprinzând: revizii tehnice, reparaţii curente, reparaţii capitale, avarii constatate la reţele, vane, cămine, manevre efectuate;
 • execută activități de igienizare și spălare a rezervoarelor;
 • execută lucrări de întreținere și reparație a rețelei hidraulice din stațiile hidrofor, staţii pompare și cămine de vane ale rezervoarelor.

6. Calităţi şi aptitudini:

 • persoană conştiincioasă, corectă, responsabilă;
 • meticulozitate, înclinaţii pentru rezolvarea practică a problemelor;
 • rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
 • un bun echilibru emoţional.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 22.10.2021, orele 12.00, urmând ca în aceeaşi dată, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 26.10.2021, cu începere de la ora 09.00 la Compania Judeţeană Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghescu nr. 20 şi va consta într-o testare practică urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

- testare practică, ce totalizeaza 100 pct și va avea o pondere de 70% din punctajul total;

- interviul, va cuprinde șase criterii de apreciere care totalizeaza 70 de pct cu pondere de 30% din punctajul total

- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare practica/100)x70 + (pct obt interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea scrisă/practică si 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Informaţii suplimentare găsiţi şi pe pagina de internet http://www.apaserv.eu/ şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare - Resurse Umane.


Achiziție sectorială directă

Compania Judeţeană APA SERV S.A. a iniţiat achiziţia directă : Polite RCA pentru 10 autovehicule, conform anunțului publicitar din SICAP nr. ADV1244147, din data de 07.10.2021, cu dată limită de depunere 12.10.2021, ora 11:00.

Anunțul poate fi accesat astfel: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100346801, Meniu, Inițieri de proceduri de achiziție, Publicitate anunțuri, nr. anunț: ADV1244147, data publicare: 07.10.2021, filtrează.


Achiziţie sectorială directă

Compania Judeţeană APA SERV S.A. a iniţiat achiziţia directă : Asigurare de risc profesional a directorului general şi a directorului economic, conform anunțului publicitar din SICAP nr. ADV1243407, din data de 05.10.2021, cu dată limită de depunere 06.10.2021, ora 12:00.

Anunțul poate fi accesat astfel: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100345985, Meniu, Inițieri de proceduri de achiziție, Publicitate anunțuri, nr. anunț: ADV1243407, data publicare: 05.10.2021, filtrează.


Achizție sectorială directă

Compania Judeţeană APA SERV S.A. a iniţiat achiziţia directă : Asigurare de risc profesional a directorului general şi a directorului economic, conform anunțului publicitar din SICAP nr. ADV1242857, din data de 01.10.2021, cu dată limită de depunere 04.10.2021, ora 11:00.

Anunțul poate fi accesat astfel: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100345287, Meniu, Inițieri de proceduri de achiziție, Publicitate anunțuri, nr. anunț: ADV1242857, data publicare: 01.10.2021, filtrează.