Achiziție sectorială directă

Compania Judeţeană APA SERV S.A. a iniţiat achiziţia directă privind atribuirea pe bază de adresa emitere comanda: “Servicii de asigurare RCA pentru 23 autovehicule ”, conform anunțului publicitar din SICAP nr. ADV1194309, din data de 21.01.2021, cu dată limită de depunere 27.01.2021, ora 11:00. Anunțul poate fi accesat astfel: https://sicap-prod.e-licitatie.ro, Meniu, Inițieri de proceduri de achiziție, Publicitate anunțuri, nr. anunț: ADV1194309, data publicare: 21.01.2021, filtrează.


Concurs pentru ocuparea unui post de laborant, în cadrul Laboratorului de Analize Apă potabilă Piatra Neamţ

Compania Judeţeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de laborant, în cadrul Laboratorului de Analize Apă potabilă Piatra Neamţ.

 1. Definirea postului: laborant determinări microbiologice.

      Poziţie COR: 311606 - laborant apă potabilă.

 1. Nivelul de studii: Studii medii în biologie sau chimie-biologie;
 2. Calificare necesară: Minim 3 ani în activităţi similare cu cele ale postului;
 3. Departament: Laborator Analize Apă Potabilă Piatra Neamţ-compartiment microbiologie  (program de zi - 8 ore);
 1. Atribuţii principale:
  • Monitorizarea calităţii apei brute şi a apei potabile;
  • Asigurarea conformităţii modului de efectuare a analizelor microbiologice de laborator;
  • Participarea la teste profesionale de intercomparare cu un laborator internaţional.
 1. Cunoştinţe:  
 • Noţiuni generale de biologie şi chimie analitică;
 • Cunostinţe specifice ale activităţilor desfăşurate în Laborator;
 • Legislaţia în vigoare privind calitatea apei potabile;
 • Legislaţia privind normele de protecţia muncii;
 • Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei;
 • Operare PC ( Word, Excel).
 1. Calităţi şi aptitudini:              
 • capacitatea de a identifica detalii semnificative şi greşeli din materiale scrise şi tabele;
 • persoană orientată spre acţiune;
 • conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor, responsabilă;
 • un bun echilibru emoţional şi în situaţii de stres;
 • autonomie personală.
 1. Tematica:
 • Operaţii de bază în laboratoarele de analize;
 • Soluţii;
 • Metode de analiză în chimia analitică cantitativă şi microbiologice aplicate în practica laboratorului;
 • Prelevarea şi conservarea probelor de apă;
 • Legislaţia în domeniul calitaţii apei;
 1. Parte practică:
 • Utilizarea sticlăriei de laborator;
 • Utilizarea balanţei analitice;
 • Prepararea unei soluţii uzuale utilizând instrucţiunile de lucru şi proceduri din cadrul laboratorului.

Bibliografie:
Noţiuni generale de biologie şi chimie analitică;
Legea nr.458 din 2002 republicată;
DIRECTIVA 98/83/CE;
Ordin 119/2004;
SR EN ISO 17025/2018;
NSSM NR.36/96;
Regulament de funcţionare a laboratorului.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie şi CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 27.01.2021 orele 14.00, urmând ca in aceeaşi zi până la orele 16.00 să anunţăm candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 29.01.2021, cu începere de la ora 09.00, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din str. Bistriţei nr. 77 şi va consta într-o probă scrisă, o probă practică, urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:
- testare practică+teoretică, care totalizeaza 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;
- interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte cu pondere de 30% din punctajul total
- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare practică+teoretică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la testare practică+teoretică şi 49 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.
Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.
Informaţii suplimentare aflaţi si la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare-Resurse Umane.


Concurs pentru ocuparea unui post de sudor în cadrul Sectorului Distribuţie-Operare la Zona Operaţională Sud Piatra Neamţ

Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de sudor în cadrul Sectorului Distribuţie-Operare la Zona Operaţională Sud Piatra Neamţ.

 • Definirea oficială a postului:

Poziţie COR: 721208.

 1. Nivelul de studii / calificarea necesară: Şcoală profesională, liceu industrial de specialitate sau cursuri de calificare în meseria de sudor
 2. Vechimea în activitate: constituie avantaj experienţa în meseria de sudor/activităţi similare.
 3. Departament: Sectorul Distribuţie-Operare.
 4. Cunoştinţe:  
  • Regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă;
  • Structura reţelelor de alimentare cu apa;
  • Cunoştinţe de mecanică, hidraulică, instalaţii;
  • Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei Județene Apa Serv S.A.
 5. Calităţi şi aptitudini:
 • persoană orientată spre acţiune, conştiincioasă, riguroasă;
 • adaptabilitate mare la sarcini repetitive;
 • capacitatea de a judeca şi acţiona în mod independent;
 • un bun echilibru emoţional.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 27.01.2021, orele 14.00 urmând ca în aceeaşi zi pâna la orele 16.00 să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 29.01.2021, cu începere de la ora 09.00, la sediul Companiei din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 20 și va consta într-o testare practică urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

 • testarea practică, ce totalizeaza 100 de puncte și va avea o pondere de 70% din punctajul total;
 • interviul, ce va cuprinde șapte criterii de apreciere care totalizeaza 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total
 • formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare practica/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea practică și 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare-Resurse Umane.


Concurs pentru ocuparea unui post vacant temporar de “instalator” în cadrul Sectorului Distribuţie-Reparaţii, la Zona Operaţională Sud Piatra Neamţ-Bicaz.

Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant temporar de “instalator în cadrul Sectorului Distribuţie-Reparaţii, la Zona Operaţională Sud Piatra Neamţ-Bicaz,

 1. Definirea oficială a postului: Instalator.
 2. Poziţie COR: 712602 - instalator apă, canal.
 3. Nivelul de studii: Şcoală profesională sau studii medii tehnice de specialitate
 4. Calificare necesară: Calificarea în meseria de instalator apă, canal. Constituie avantaj experienţa în activităţi similare.
 5. Departament: Sectorul Distribuţie-Reparaţii Zona Sud, respectiv, Distribuţie-Operare.
 6. Cunoştinţe:
 • Regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă;
 • Structura reţelelor de alimentare cu apa;
 • Cunoştinţe de mecanică, hidraulică, instalaţii;
 • Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei Județene Apa Serv S.A.
 1. Calităţi şi aptitudini:  
 • persoană orientată spre scopuri clar delimitate, conştiincioasă;
 • exigenţă, meticulozitate;
 • rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
 • un bun echilibru emoţional.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 22.01.2021, orele 12.00 urmând ca până la orele 13.30 ale aceleiaşi zile să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 25.01.2021, cu începere de la ora 10.00, la sediul Companiei din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20 și va consta într-o testare practică urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

 • testarea practică totalizeaza 100 puncte si va avea o pondere de 70% din punctajul total;
 • interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total;
 • formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testarea practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30;
 • punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea practică si 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare - Resurse Umane.


Concurs pentru ocuparea unui post de mecanic la Staţia de Epurare Ape Uzate Bicaz

Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de mecanic la Staţia de Epurare Ape Uzate Bicaz.

 1. Definirea oficială a postului: mecanic.Poziţie COR: 723107.
 1. Nivelul de studii: Şcoală profesională sau studii medii tehnice de specialitate.
 2. Calificare necesară: Calificarea în meseria de mecanic.Constituie avantaj experienţa în activităţi similare, precum şi permis de conducere categoria E.
 1. Departament: Staţia de Epurare Ape Uzate Bicaz. Activitatea se desfăşoară în schimburi de 12 ore.
 1. Cunoştinţe:
  •  regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;
  •  cunoaşterea caracteristicilor şi părţilor componente ale sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;
  •  cunoaşterea procesului tehnologic de functionare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;
  • cunoaşterea specificului Companiei.
 1. Calităţi şi aptitudini:  
  •  persoană conştiincioasă, corectă, responsabilă;
  •  înclinaţii pentru rezolvarea practică a problemelor;
  •  meticuloasă şi riguroasă în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
  •  un bun echilibru emoţional;
  •  autonomie personală.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 08.01.2021, orele 12.00, urmând ca în aceeaşi dată, până la orele 13.30, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 12.01.2021 cu începere de la ora 09.00, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20 şi va consta într-o testare scrisă si testare practică urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

 • testarea scrisă şi testarea practică totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;
 • interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte cu pondere de 30% din punctajul total;
 • formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testarea scrisă/practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea scrisă/practică si 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare-Resurse Umane.


Concurs pentru ocuparea unui post de responsabil executare contracte în cadrul Serviciului Întocmire-Urmarire Contracte, cu responsabilităţi în cadrul Zonei Operaţionale Sud Piatra Neamt.

Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de responsabil executare contracte în cadrul Serviciului Întocmire-Urmarire Contracte, cu responsabilităţi în cadrul Zonei Operaţionale Sud Piatra Neamt.

 1. Definirea oficială a postului: Responsabil Executare Contracte. Poziţie COR: 263109.
 2. Nivelul de studii: studii superioare tehnice, economice sau juridice, sau asimilate.
 3. Experienţă: constituie avantaj experienţă în activităţi în domeniul activităţilor comerciale, permis de conducere.
 4. Departament: Serviciul Întocmire-Urmărire Contracte.
 5. Cunoştinţe:
  • Operare PC
  • Cunoaşterea structurii şi modului de operare al Companiei
  • Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Hotărârea nr. 3/20.12.2010 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Neamţ.
  • Legea nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
  • Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice.
  • Ordinul 29/N/1993 al M.L.P.A.T. – privind aprobarea Normativului – cadru  privind contorizarea apei.
  • Legislaţia specifică activităţilor desfăşurate în compartiment
  • Legea nr. 107/1996 – Legea apelor.
  • OG. nr. 21/1992 – privind privind protecţia consumatorilor.
  • Procedurile şi instrucţiunile de lucru din cadrul Companiei.
  • Cunoştinte privind tehnicile de comunicare şi negociere.

6. Aptitudini cognitive:

  • raţionament analitic - capacitatea de a descoperi reguli şi de a utiliza aceste reguli pentru a rezolva probleme de raţionament, precum şi de a extrage concluzii corecte pornind de la diferite afirmaţii:
  • transfer analogic – capacitatea de a aplica în situaţii noi cunoştinţe asimilate anterior;
  • inhibiţie cognitivă – capacitatea de concentrare pe aspectele relevante ale unei sarcini şi ignorarea informaţiilor irelevante (atenţie selectivă).
  • raţionament matematic – capacitatea de a realiza raţionamente matematice, abilitatea de a alege metodele şi formulele matematice pentru a rezolva o anumită problemă.
  • abilitatea de a percepe detalii specifice (grupuri de litere, cifre) din materiale scrise şi tabele;
  • abilitatea de a identifica şi corecta cuvintele şi cifrele greşite dintr-un test;
  • abilitatea de a identifica diferenţele dintre variante diferite ale aceluiaşi test.
 1. Caracteristici de personalitate:
  • persoană conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor, responsabilă;
  • rezistentă la sarcini repetitive (capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini);
  • un bun echilibru emoţional;
  • autonomie personală.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie şi CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 11.01.2021, orele 14.00, urmând ca în aceeaşi zi până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 13.01.2021, cu începere de la ora 09.00, la sediul Companiei din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20 şi va consta într-o testare scrisă urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

- testarea scrisă totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

- interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte cu pondere de 30% din punctajul total

- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la testarea scrisă şi 49 de puncte la interviu. Persoanele care nu vor obţine punctajul minim la proba scrisă, nu vor fi invitate la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Tematica pentru verificarea cunoştinţelor:

 • Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;
 • Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aflat pe pagina de internet a Companiei http://www.apaserv.eu/ în secţiunea Legislaţie;
 • Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 • Legea nr. 107/1996 – Legea apelor.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340, interior 150, Biroul Salarizare- Resurse Umane.


Achiziție sectorială directă

Compania Judeţeană APA SERV S.A. a iniţiat achiziţia directă privind atribuirea pe bază de adresa emitere comanda: “Asigurarea salariatilor pentru risc de accidente si boli profesionale pentru o durata de 12 luni”, conform anunțului publicitar din SICAP nr. ADV1191228, din data de 16.12.2020, cu dată limită de depunere 21.12.2020, ora 10:00. Anunțul poate fi accesat astfel: https://sicap-prod.e-licitatie.ro, Meniu, Inițieri de proceduri de achiziție, Publicitate anunțuri, nr. anunț: ADV1191228, data publicare: 16.12.2020, filtrează.