Concurs pentru ocuparea pe durată determinată, a unui post înfiinţat temporar de inginer în cadrul Sectorului Captare Apă la Zona Operaţională Sud Piatra Neamţ - Bicaz.

Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată, a unui post înfiinţat temporar de inginer în cadrul Sectorului Captare Apă la Zona Operaţională Sud Piatra Neamţ - Bicaz.

 

Definirea oficială a postului: inginer.

Poziţie COR: 214203. 1

 1. Nivelul de studii: superioare tehnice de inginer hidrotehnic sau mecanic.
 2. Experienţă: constituie un avantaj experienţa de minimum 3 ani în activitate sau în activităţi similare cu cele ale postului. Permis de conducere categoria B.
 1. Departament: Sectorul Captare Apă din cadrul Zonei Operaţionale Sud Piatra Neamţ - Bicaz.
 2. Cunoştinţe:
  • Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, postat pe pagina de internet a Companiei la rubrica “Legislaţie”;
  • Tehnice şi de management specifice profilului activităţilor care se desfăşoară în Companie;
  • Legislaţia specifică activităţilor desfaşurate în sector;
  • Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei;
  • Operare PC ( Word, Excel).

 1. Atribuţii principale:
  • Asigurarea functionarii in conditii de siguranta si la capacitate a sistemelor de alimentare cu apă, pentru îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor prevăzute în Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi în Contractul de Delegare
  • Furnizarea continuă şi în parametrii de calitate prevăzuţi de normele în vigoare a apei potabile către utilzatori;
  • Încadrarea în consumurile specifice de energie electrică;
  • Folosirea eficientă a resurselor umane şi materiale;
  • Urmareste calitatea apei furnizate în sistem;
  • Stabileste masuri de S.S.M., P.S.I. şi protecţia mediului.
 1. Caracteristici de personalitate:
  • spirit analitic, organizatoric;
  • persoană conştiincioasă, corectă, responsabilă;
  • iniţiativă, receptivitate;
  • capacitate de analiza şi sinteză;
  • capacitate de a lua decizii;
  • lucru în echipa, abilităţi de comunicare;
  • asumarea responsabilităţilor;
  • înclinaţii pentru rezolvarea practică a problemelor;
  • un bun echilibru emoţional;
  • autonomie personală.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 22, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 23.04.2021, orele 12.00, urmând ca în aceeaşi dată, până la orele 13.30, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 26.04.2021 cu începere de la ora 09.00, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 22 şi va consta într-o testare scrisă şi testare practică urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

 • testarea scrisă şi testarea practică totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;
 • interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte cu pondere de 30% din punctajul total;
 • formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testarea scrisă/practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la testarea scrisă/practică şi 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Tematica pentru verificarea cunostintelor:

 • Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare republicată;
 • Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 • Legea nr. 107/1996 – Legea apelor;
 • Legea nr. 458/2002 – privind calitatea apei potabile;
 • Legea nr. 10/1995, republicată, privind calitatea în construcţii;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • Legea nr. 52/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991;
 • H.G. nr. 273 privind Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
 • H.G. nr. 343/2017 privind modificarea H.G. nr. 273/1994 privind Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare - Resurse Umane.


Achiziție sectorială

A fost publicat în noul SICAP la secțiunea –  Inițieri de proceduri de achiziție/Anunțuri de participare simplificate/Număr anunț – următorul anunț de participare simplificat, cu data limită de depunere on line a ofertelor 19.04.2021, ora 15:00:

SCN1084110 – “Achizitie autoutilitare tip Van (4 bucaţi) în leasing financiar pe 3 ani”, nr. de referință: CJASN06.


Achiziție sectorială directă

Compania Judeţeană APA SERV S.A. a iniţiat achiziţia directă privind atribuirea pe bază de contract:“Lucrări de refacere a sistemului rutier cu asfalt și a pietonalului afectate de avarii la rețele apă-canal in localitățile din vecinătatea municipiului Piatra Neamț”, conform anunțului publicitar din SICAP nr. ADV1197924, din data de 23.02.2021, cu dată limită de depunere 26.02.2021, ora 10:00. Anunțul poate fi accesat astfel:https://sicap-prod.e-licitație.ro, Meniu, Inițieri de proceduri de achiziție, Publicitate anunțuri, nr. anunț: ADV1197924, dată publicare: 23.02.2021, filtrează.


Achiziție sectorială diresctă

Compania Judeţeană APA SERV S.A. a iniţiat achiziţia directă privind atribuirea pe bază de contract:“Lucrări de refacere a sistemului rutier cu asfalt și a pietonalului afectate de avarii la rețele apă-canal in localitățile din vecinătatea municipiului Piatra Neamț”, conform anunțului publicitar din SICAP nr. ADV1197924, din data de 17.02.2021, cu dată limită de depunere 22.02.2021, ora 10:00. Anunțul poate fi accesat astfel:https://sicap-prod.e-licitație.ro, Meniu, Inițieri de proceduri de achiziție, Publicitate anunțuri, nr. anunț: ADV1197924, dată publicare: 17.02.2021, filtrează.


Închiriere spațiu comercial situat în Municipiul Piatra Neamț

Compania Județeană APA SERV S.A. oferă spre închiriere un spațiu comercial situat în Municipiul Piatra Neamț.

Caracteristicile spaţiului:

 • Tip imobil: spațiu stradal cu vitrină stradală;
 • Zona: strada Mihai Viteazul, Bloc C3;
 • Nivel: parter;
 • Detalii: Proprietatea are o suprafață totală utilă de 92 mp și beneficiază de toate utilitățile oferite de oraș;
 • Acces la parcare publică;

Pentru mai multe detalii sau pentru a programa o vizionare ne puteți contacta la numărul de telefon fix 0233/233340 cu interior 140 sau la numărul de telefon mobil 0753643357.


Achiziție sectorială directă

Compania Judeţeană APA SERV S.A. a iniţiat achiziţia directă privind atribuirea pe bază de adresa emitere comanda: “Servicii de asigurare RCA pentru 23 autovehicule ”, conform anunțului publicitar din SICAP nr. ADV1194309, din data de 21.01.2021, cu dată limită de depunere 27.01.2021, ora 11:00. Anunțul poate fi accesat astfel: https://sicap-prod.e-licitatie.ro, Meniu, Inițieri de proceduri de achiziție, Publicitate anunțuri, nr. anunț: ADV1194309, data publicare: 21.01.2021, filtrează.