Concurs de selecție și recrutare pentru ocuparea unui post vacant de electrician întreținere și exploatare, în cadrul Sectorului Captare Pildești - Simionești

Compania Judeteana Apa Serv S.A., cu sediul în Piatra Neamț, strada Locotenent Draghiescu, nr.20, organizează concurs de selectie si recrutare pentru ocuparea unui post vacant de electrician intretinere si exploatare,  in cadrul Sectorului Captare Pildesti - Simionesti  .

 1. Definirea oficială a postului: Electrician întreţinere şi exploatare

Poziţie COR: 741307.

2.Nivelul de studii: Şcoală profesională sau studii medii tehnice de specialitate, ori curs de calificare.

3.Calificare necesară: Electrician pentru instalaţii de joasă şi medie tensiune.

5.Experiență profesională: Constituie avantaj experienta in activitati similare cu cele ale postului.

6.Departament: Sector Captare Pildesti - Simionesti

7.Cunoştinţe:

 • Regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;
 • Cunoașterea caracteristicilor și părţilor componente ale instalaţiilor electrice specifice;
 • Cunoașterea specificului Companiei Județene Apa Serv S.A.

 

 1. Atributiile postului:
 • Efectuarea activitatilor de exploatare si executie operativa specifice postului care constau :
  • supravegherea instalatiilor ;
  • controlul curent al instatiilor ;
  • lucrari de manevre ;
  • lucrari de intretinere periodica ;
  • lucrari de intretinere meprogramate ;
  • lucrari de interventii accidentale .
 • Exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in conformitate cu prevederile din Manualul de operare, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si a instructilor si procedurilor de lucru ;

 

Calităţi şi aptitudini:  

 • persoană orientată spre scopuri clar delimitate, conştiincioasă;
 • exigenţă, meticulozitate;
 • rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
 • un bun echilibru emoţional.

Persoanele interesate vor depune Scrisoare de intenţie şi CV, precum și copii ale documentelor care atestă studiile/calificările impuse de cerințele postului, la Registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau la Punctul de lucru al Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Mun. Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 259, ori pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 15.06.2022, orele 14.00, urmând ca până la orele 16.00 ale aceleiaşi zile să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 17.06.2022, cu începere de la ora 10.30, la Punctul de lucru al Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Mun. Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 259 și va consta într-o testare scrisă şi practică urmată de interviu.

Candidații selectati vor prezenta în original actul de identitate si isi vor da consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Punctajul se va acorda astfel:

– testarea scrisă şi practică totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte cu pondere de 30% din punctajul total;

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testarea practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea scrisă si 42 de puncte la interviu. Persoanele care nu vor obţine punctajul minim la proba scrisă, nu vor fi invitate la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Tematica pentru verificarea cunostintelor:

– Manualul Instalaţiilor Electrice

– Manualul pentru autorizarea electricienilor

– Agenda Electricianului

– Elemente de Automatizare – pentru departajare

– Maşini Electrice şi Automatizări – pentru departajare.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Compartiment Resurse Umane.

 


Concurs pentru ocuparea unui post de mecanic din cadrul Sectorului Rețele Canal la Zona Operatională Nord Târgu Neamţ

Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de mecanic din cadrul Sectorului Retele Canal la Zona Operationala Nord Tîrgu Neamţ.

 

 1. Definirea oficială a postului: mecanic.

Poziţie COR: 723302.

 1. Nivelul de studii: Şcoală profesională, liceu industrial de specialitate sau cursuri de calificare în meseria de mecanic.
 2. Calificare necesară: mecanic intreţinere şi reparaţii; constituie avantaj vechimea în specialitate sau în activităţi similare.
 3. Departament: Sectorul Retele Canal la Zona Operationala Nord Tîrgu Neamţ.
 4. Cunoştinţe:
 • Structura reţelelor de canalizare
 • Cunoştinţe de mecanică, hidraulică, instalaţii.
 1. Calităţi şi aptitudini:                                                                                                                                                
 • persoană orientată spre scopuri clar delimitate, conştiincioasă;
 • exigenţă, meticulozitate;
 • rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
 • un bun echilibru emoţional.

Persoanele interesate vor depune Scrisoare de intenţie şi CV, precum și copii ale documentelor care atestă studiile/calificările impuse de cerințele postului, la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din oraşul Tîrgu Neamţ, str. Aleea Salcâmilor nr. 3, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 14.06.2022, orele 14.00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 15.06.2022, cu începere de la ora 10.30, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din oraşul Tîrgu Neamţ, str. Aleea Salcâmilor nr. 3, și va consta într-o testare practica urmată de interviu.

 

Candidații selectati vor prezenta în original actul de identitate si isi vor da consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

 Punctajul se va acorda astfel:

- testarea scrisă şi practică totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

- interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte cu pondere de 30% din punctajul total;

- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testarea practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea scrisă si 42 de puncte la interviu. Persoanele care nu vor obţine punctajul minim la proba scrisă, nu vor fi invitate la interviu.

 Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

 

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Compartiment Resurse Umane.


Anunţ public privind decizia etapei de încadrare COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA NEAMȚ

COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA NEAMȚ, titular al proiectului ,,Reabilitare gură de vărsare stație de epurare ape uzate Podoleni,, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, pentru proiectul ,,Reabilitare gură de vărsare stație de epurare ape uzate Podoleni”, propus a fi amplasat în județul Neamț, comuna Podoleni, sat Podoleni, str. Extravilan comuna Podoleni

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului -Agenția pentru Protecția Mediului Neamț din Piaţa 22 Decembrie, nr.5, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, cod 610007, în zilele de luni- joi, între orele 8,00- 16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.


Concurs pentru ocuparea unui post de Laborant în cadrul Laboratorului de Analize Apă Potabila din cadrul Zonei Operationale SUD.

Compania Judeţeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de Laborant în cadrul Laboratorului de Analize Apă Potabila din cadrul Zonei Operationale SUD.

 

 1. Definirea postului, conform C.O.R: cod 311606

Laborant determinări fizico-chimice (program de lucru pe 2 schimburi 12/24 corelat cu graficul de lucru - 8 ore)

 1. Nivelul de studii: Studii medii profil chimie.
 2. Experienţa necesară: constituie avantaj experienţa în activităţi similare postului.
 3. Departament: Laborator Analize Apă Potabila din cadrul Zonei Operationale SUD.
 4. Atribuţii principale:
 • Monitorizarea calităţii apei brute şi a apei potabile;
 • Asigurarea conformităţii modului de efectuare a analizelor de laborator;
 • Participarea la teste profesionale de intercomparare cu un laborator internaţional. -Prelevarea probelor de apă conform PROGRAM DE MONITORIZARE OPERAȚIONALĂ a calităţii apei potabile furnizata de Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ;
 • Pregătirea materialelor, instrumentarului de laborator, prepararea soluţiilor curente, pregătirea probelor pentru analiza în conformitate cu cerinţele procedurilor operaţionale standard;
 • Executarea determinarilor de laborator conform procedurilor operaţionale standard.

 

 1. Cunoştinţe:
 • Noţiuni generale de chimie analitică
 • Cunostinţe specifice activităţilor desfăşurate în Laborator;
 • Legislaţia în vigoare privind calitatea apei potabila;
 • Legislaţia privind normele de protecţia muncii;
 • Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei;
 • Operare PC ( Word, Excel).

 

 1. Calităţi şi aptitudini:  
 • capacitatea de a analiza şi a acţiona în mod independent;
 • persoană orientată spre acţiune;
 • conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor, responsabilă;
 • un bun echilibru emoţional şi în situaţii de stres;

 

8.Tematica:

 • Operaţii de bază în laboratorul de analize fizico-chimice;
 • Soluţii, concentratii;
 • Metode de analiză in chimia analitică cantitativă aplicate în practica laboratorului;
 • Prelevarea şi conservarea probelor de apă;
 • Metode de analiză a indicatorilor de calitate a apei potabile conform standardelor in vigoare;
 • Legislaţia în domeniul calitaţii.

 

 1. Partea practică:                                   
 • Utilizarea sticlăriei de laborator;
 • Utilizarea balanţei analitice;
 • Prepararea unei soluţii uzuale utilizând tabelul periodic al elementelor;
 • Executarea unei analize de apă potabila consultând colecţia de standarde si proceduri din cadrul laboratorului.

      Bibliografie:

 1. Noţiuni generale de chimie analitică;
 2. Legea nr.458 din 2002 republicata;
 3. NSSM NR.36/96;
 4. DIRECTIVA 98/83/CE;
 5. SR EN ISO 17025/2018.

Persoanele interesate vor depune Scrisoare de intenţie şi CV, precum și copii ale documentelor care atestă studiile/calificările impuse de cerințele postului, la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 25.05.2022, orele 14.00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 26.05.2022, cu începere de la ora 10.00, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Piatra Neamţ, str. Bistriţei nr. 77 și va consta într-o probă scrisă şi o probă practică, urmate de interviu.

Candidații selectati vor prezenta în original actul de identitate si isi vor da consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Punctajul se va acorda astfel:

- testare practică+teoretică, care totalizeaza 100 puncte si va avea o pondere de 70% din punctajul total;

- interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte cu pondere de 30% din punctajul total

- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare (teoretica+ practică) /100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

 

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la testare (teoretica+ practică) si 49 de puncte la interviu. Persoanele care nu vor obţine punctajul minim la testare (teoretica+ practică), nu vor fi invitate la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Compartiment Resurse Umane