A fost publicat în noul SICAP la secțiunea –  Inițieri de proceduri de achiziție/Anunțuri de participare simplificate/Număr anunț – următorul anunț de participare simplificat, cu data limită de depunere on line a ofertelor 09-11-2021, ora 15:00:

SCN1095819 – Furnizare electropompe apă potabilă și apă uzată, pe două loturi.