Compania Judeţeană APA SERV S.A. a iniţiat achiziţia directă privind atribuirea pe bază de adresa emitere comanda: “RCA pentru 14 auto”, conform anunțului publicitar din SICAP nr. ADV1254734, din data de 15.11.2021, cu dată limită de depunere 17.11.2021, ora 10:00. Anunțul poate fi accesat astfel: https://sicap-prod.e-licitatie.ro, Meniu, Inițieri de proceduri de achiziție, Publicitate anunțuri, nr. anunț: ADV1254734, data publicare: 15.11.2021, filtrează.