Compania Judeţeană APA SERV S.A. a iniţiat achiziţia directă privind atribuirea pe bază de adresa emitere comanda: “Asigurarea salariatilor pentru risc de accidente si boli profesionale pentru o durata de 12 luni”, conform anunțului publicitar din SICAP nr. ADV1191228, din data de 16.12.2020, cu dată limită de depunere 21.12.2020, ora 10:00. Anunțul poate fi accesat astfel: https://sicap-prod.e-licitatie.ro, Meniu, Inițieri de proceduri de achiziție, Publicitate anunțuri, nr. anunț: ADV1191228, data publicare: 16.12.2020, filtrează.