Compania Judeţeană APA SERV S.A. a iniţiat achiziţia directă privind atribuirea pe bază de adresa emitere comanda: “Servicii de asigurare RCA pentru 23 autovehicule ”, conform anunțului publicitar din SICAP nr. ADV1194309, din data de 21.01.2021, cu dată limită de depunere 27.01.2021, ora 11:00. Anunțul poate fi accesat astfel: https://sicap-prod.e-licitatie.ro, Meniu, Inițieri de proceduri de achiziție, Publicitate anunțuri, nr. anunț: ADV1194309, data publicare: 21.01.2021, filtrează.