APA SERV S.A. a iniţiat achiziţia directă privind atribuirea pe bază de contract de lucrări: “Modernizare instalaţie pompare nămol decantor primar SEAU Roman”, conform anunțului publicitar din SICAP nr. ADV1180261, din data de 30.10.2020, cu dată limită de depunere 06.11.2020, ora 10:00. Anunțul poate fi accesat astfel: https://sicap-prod.e-licitatie.ro, Meniu, Inițieri de proceduri de achiziție, Publicitate anunțuri, nr. anunț: ADV1180261, data publicare: 30.10.2020