Apa Serv S.A. aduce în atenția beneficiariilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din aria de operare că sunt în curs de desfășurare mai multe acţiuni care au ca scop reducerea pierderilor aparente în vederea implementării Strategiei de reducere a pierderilor.

Activităţile specifice vor fi efectuate prin personalul Companiei Județene Apa Serv SA în intervalul orar 8.00 – 16.00, de Luni până Vineri.

De asemenea informăm consumatorii că în conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilitați publice nr. 51/2006, a Legii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 republicată, faptul că este interzis: Branșarea la rețeaua publică de distribuție a apei și Deversarea în rețeaua publică de canalizare fără avizul operatorului și fără a avea un contract de furnizare/prestare a serviciului, faptă care se sancționează conform art. 228 din Cod Penal.

 Reamintim că, în conformitate cu prevederile din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, constituie contravenție și se sancționează cu amendă intervenția neautorizată a utilizatorului asupra elementelor componente ale sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare precum și refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrarii consumurilor ori pentru executarea lucrarilor de întreținere și reparații.

În acest sens, rugăm beneficiarii serviciilor să permită accesul persoanelor împuternicite la caminele de branșament în vederea desfășurării activităților.

  Serviciul Relații Clienți