APA SERV S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: continuarea procedurii cu evaluarea impactului asupra mediului  pentru proiectul „LUCRARI DE DECOLMATARE CANAL DE DIRIJARE A RAULUI MOLDOVA SPRE FRONTUL DE CAPTARE SIMIONESTI” propus a fi amplasat in extravilanul comunelor Cordun si Dulcesti, judetul Neamt.

   Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului – Agentia pentru Protectia Mediului Neamt din Piata 22 Decembrie, Nr. 5, Piatra Neamt, jud. Neamt, cod 61007, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmnt.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.