A fost publicat pe site-ul Bursei Române de Mărfuri: https://www.brm.ro/tranzactionare-piata-retail/ cu data limită de depunere a ofertelor 15.10.2021, ora 10:00 documentația de atribuire pentru procedura de “negociere fără invitație prealabilă la o procedură de ofertare” prin BRM pentru atribuirea contractului “Furnizare gaze naturale 2021-2022”, Invitatia de participare nr.188/05.10.2021.