A fost publicat pe site-ul Bursei Române de Mărfuri: https://www.brm.ro/tranzactionare-piata-retail/ cu data limită de depunere a ofertelor 24.05.2022, ora 10:00 documentația de atribuire pentru procedura de “negociere fără invitație prealabilă la o procedură de ofertare” prin BRM pentru atribuirea contractului “Furnizare energie electrică 2022-2023”, Invitatia de participare nr.104/11.05.2022.