A fost publicat pe site-ul Bursei Române de Mărfuri: https://www.brm.ro/tranzactionare-piata-retail/ cu data limită de depunere a ofertelor 13.09.2022, ora 10:00 documentația de atribuire pentru procedura de “negociere fără invitație prealabilă la o procedură de ofertare” prin BRM pentru atribuirea contractului “Furnizare energie electrică noi puncte de lucru 2022-2023”, Invitatia de participare nr.199/29.08.2022.