Achiziție sectorială directă

Compania Judeţeană APA SERV S.A. a iniţiat achiziţia directă privind atribuirea pe bază de comandă pentru emiterea de: Polițe RCA pentru 5 autovehicule”, conform anunțului publicitar din SICAP nr. ADV1198412, din data de 19.02.2021, cu dată limită de depunere 23.02.2021, ora 11:00. Anunțul poate fi accesat astfel: https://sicap-prod.e-licitatie.ro, Meniu, Inițieri de proceduri de achiziție, Publicitate anunțuri, nr. anunț:  ADV1198412 data publicare: 19.02.2021, filtrează.


Concurs pentru ocuparea a 2 posturi de mecanic întreţinere şi reparaţii

Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui numar de 2 posturi de mecanic întreţinere şi reparaţii în cadrul Sectorului Captare Apă Sud Piatra Neamţ, la Captarea Subterana Vaduri.

 1. Definirea oficială a postului, conform COR:cod 723302, mecanic utilaj.
 2. Nivelul de studii: Şcoalăprofesionalăsau studii medii tehnice de specialitate.
 3. Calificare necesară: Calificarea în meseria de mecanicsaulăcătuş mecanic ,diploma de calificare.
 4. Experienţă:constituie avantaj experienta de minim 1 an in activităţi similare.
 5. Departament: Sectorul Captare Apă Sud Piatra Neamţ.

Activitatea se desfăşoară in cadrul unui program de 8 ore la intretinere si reparatii, alternativ în ture de 12/24 ore la exploatare,

 1. Cunoştinţe:  
 • Regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare
 • Cunoaşterea caracteristicilor şi părţilor componente ale sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare
 • Cunoaşterea procesului tehnologic de functionare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare.
 1. Calităţi şi aptitudini:
 • persoană conştiincioasă, corectă, responsabilă;
 • meticulozitate, înclinaţii pentru rezolvarea practică a problemelor;
 • rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
 • un bun echilibru emoţional.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 25.02.2021, orele 14.00, urmând ca în aceeaşi dată, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 26.02.2021, cu începere de la ora 09.30 la Compania Judeţeană Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20 şi va consta într-o testare practică urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

 • testare practică, ce totalizeaza 100 pct și va avea o pondere de 70% din punctajul total;
 • interviul, va cuprinde șase criterii de apreciere care totalizeaza 70 de pct cu pondere de 30% din punctajul total
 • formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare practica/100)x70 + (pct obt interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea practică și 42 de puncte la interviu.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare Resurse Umane.