Anunt procedura simplificata 11102021

A fost publicat în noul SICAP la secțiunea -  Inițieri de proceduri de achiziție/Anunțuri de participare simplificate/Număr anunț - cu data limită de depunere on line a ofertelor 19.10.2021, ora 15:00 următorul anunț de participare simplificat:

  1. SCN1094544 - “Furnizare contori apa rece prin buy back 2021”, nr. de referință: CJASN15.

Concurs pentru ocuparea unui post de mecanic auto in cadrul Coloanei Auto Sud Piatra Neamţ-Bicaz

Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de mecanic auto din cadrul Coloanei Auto Sud Piatra Neamţ-Bicaz.

1. Definirea oficială a postului, conform COR: 723103 - mecanic auto.
2. Nivelul de studii: Medii, şcoală profesională.
3. Calificare necesară: Certificat de calificarea profesionala mecanic auto, cu permis de conducere categoria B.
4. Experienţă: Constituie avantaj experienta in activităţi similare.
5. Departament: Coloana Auto Sud Piatra Neamţ-Bicaz.
6. Cunoştinţe:
- Cunoașterea specificului Companiei Județene Apa Serv S.A.
- Cunostinte temeinice mecanice pentru functionarea, verificarea si repararea parcului auto apartinand Companiei Județene Apa Serv S.A.
7. Atribuții principale:
- Realizeaza lucrări, conform repartizării şi dispoziţiilor Şefului direct.
- Verifică starea tehnica la plecare in cursa a autovehiculelor si utilajelor impreuna cu conducatorul acestora.
- Execută lucrarile de verificare a starii tehnice si reparatiile conform programării facute de Şeful coloanei auto; Respectă in procesul de reparatie utilizarea solutiilor tehnice in asa fel incat sa fie respectate normele privind siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, prevăzute de OUG 195/2005.
- Localizează şi analizează posibilele defecţiuni, după indicaţiile aparatelor de bord, ale semnalelor acustice, optice sau comportamentului specific al utilajului, identifica efectele şi cauzele ce au produs defecţiunea, piesele defecte şi în cazul imposibilităţii efectuării reparaţiei informează şeful de coloana.
- Efectueaza reparaţiile, atunci când acestea se realizează în cadrul companiei.
- Raspunde de buna functionare a mijloacelor fixe aflate in dotarea atelierului de reparatii.
- Efectueaza reparatii prin deplasare la utilajele si autovehiculele aflate la punctele de lucru.
- În perioada în care este alocat unui sector de activitate, se subordonează şi îndeplineşte sarcini transmise de şeful respectivului sector.
- Indeplineste si alte atributii dispuse de sefii ierarhici.
8. Calităţi şi aptitudini:
- persoană conştiincioasă, corectă, responsabilă;
- meticulozitate, înclinaţii pentru rezolvarea practică a problemelor;
- rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
- un bun echilibru emoţional.
Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 15.10.2021, orele 12.00, urmând ca în aceeaşi dată, până la orele 13.30, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 18.10.2021, cu începere de la ora 09.00 la Compania Judeţeană Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghescu nr. 20 şi va consta într-o testare practică urmată de interviu.
Punctajul se va acorda astfel:
- testarea practică, totalizează 100 pct şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;
- interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total
- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.
Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea practică și 42 de puncte la interviu.

Termenul pentru eventualele contestaţii, este de două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la sediul Companiei/pe pagina de internet/comunicării.
Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor: maximum două zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei;

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare-Resurse Umane.


Achiziție sectorială directă

Compania Judeţeană APA SERV S.A. a iniţiat achiziţia directă privind atribuirea pe bază de contract de lucrări: “Refacere imbracaminte asfaltica, betonata sau pavata cu pavele, carosabila si necarosabila(trotuare, strazi, drumuri comunale, judetene si nationale)” pe raza orasului Targu Neamt si a comunelor Agapia, Baltatesti, Grumazesti, Vinatori, Raucesti, Brusturi, Pastraveni, Pipirig, Urechesti, conform anunțului publicitar din SICAP nr. ADV1229574, din data de 27.07.2021, cu dată limită de depunere 02.08.2021, ora 10:00. Anunțul poate fi accesat astfel: https://sicap-prod.e-licitatie.ro, Meniu, Inițieri de proceduri de achiziție, Publicitate anunțuri, nr. anunț: ADV1229574, data publicare: 02.08.2021, filtrează.


Achiziție sectorială directă

Compania Judeţeană APA SERV S.A. a iniţiat achiziţia directă privind atribuirea pe bază de comandă pentru emiterea de: Polițe RCA pentru 5 autovehicule”, conform anunțului publicitar din SICAP nr. ADV1198412, din data de 19.02.2021, cu dată limită de depunere 23.02.2021, ora 11:00. Anunțul poate fi accesat astfel: https://sicap-prod.e-licitatie.ro, Meniu, Inițieri de proceduri de achiziție, Publicitate anunțuri, nr. anunț:  ADV1198412 data publicare: 19.02.2021, filtrează.