Concurs posturi de mecanic în cadrul Sector Reţele-Canal la Zona Est Roman

Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi de mecanic în cadrul Sectorului Reţele-Canal la Zona Operationala Est Roman.

1. Definirea oficială a postului:
- mecanic, poziţie COR: 723302 - mecanic utilaj.
2. Nivelul de studii: Şcoală profesională, liceu industrial de specialitate sau cursuri de calificare în meseria de mecanic utilaj.
3. Calificare necesară: constituie avantaj experienţă de minim un an în activităţi similare.
4. Departamente: Sectorul Reţele-Canal la Zona Operationala Est Roman.
5. Cunoştinţe:
-Structura reţelelor de canalizare;
-Cunoştinţe de mecanică, hidraulică, instalaţii;
-Cunoaşterea specificului Companiei Județene Apa Serv S.A;.
6. Calităţi şi aptitudini:
- persoană orientată spre scopuri clar delimitate, conştiincioasă;
- exigenţă, meticulozitate;
- rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
- un bun echilibru emoţional.
Persoanele interesate vor depune Scrisoare de intenţie şi CV, precum și copii ale documentelor care atestă studiile/calificările impuse de cerințele postului, la Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Mun. Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 259, sau pe adresa de e-mail [email protected] până în data de 13.02.2023, orele 12.00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 15.30, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.
Concursul va avea loc în data de 14.02.2023, cu începere de la ora 10.30, la Punctul de lucru al Companiei din Mun. Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 259 și va consta într-o testare practică urmată de interviu.

Candidații selectați vor prezenta în original actul de identitate și își vor da consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Punctajul se va acorda astfel:
- testarea practică totalizeaza 100 puncte si va avea o pondere de 70% din punctajul total;
- interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total;
- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testarea practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.
Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea practică și 42 de puncte la interviu.
Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.
Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.
Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340, interior 150, Compartimentul Resurse Umane.


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

CJ APASERV - SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare statie pompe ape uzate SP 5 - Brantner”, propus a fi amplasat in incinta Depozitului Ecologic, mun. Piatra Neamt, judetul Neamt.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Neamt din mun. Piatra Neamt, Piata 22 Decembrie nr.5, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8,00-14,00, tel.0233/219695 si la sediul U.A.T. Municipiul Piatra Neamt, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8,00-14,00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Neamt.


Achiziție sectorială directă

A fost publicat astăzi, 10.10.2022, în noul SICAP, la secțiunea - „Noutati - Achizitii Sectoriale Directe - Anunt publicitar”- cu dată limită de depunere a ofertelor: 13.10.2022, următorul anunț publicitar:

ADV1320547 - Modernizare tablou distributie energie electrica SEAU Piatra Neamt”.

Link de acces: https://e-licitatie.ro:8881/pub/notices/adv-notices/view/100445358