Concurs pentru ocuparea unui post de electrician în cadrul Zonei Operaționale Tîrgu Neamţ

Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de electrician în cadrul Zonei Operaționale Tîrgu Neamţ.

 1. Definirea oficială a postului: electrician.
 2. PoziţieCOR: 741307 - electrician de întreţinere şi reparații.
 3. Nivelul de studii: Şcoalăprofesională sau studii medii tehnice de specialitate.
 4. Calificare necesară:Electrician pentru instalaţii de joasă şi medie tensiune. Constituie avantaj vechimea în specialitate sau în activităţi similare.
 5. Departament: Sectorul Apă Tîrgu Neamţ - activitatea de captare apă.Activitatea se desfășoară în schimburi cu durata de 12 ore.
 6. Cunoştinţe:  
 • Regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apăși de canalizare;
 • cunoașterea caracteristicilor și părţilor componente ale utilajelor;
 • cunoașterea procesului tehnologic de captareapă brută, colectare şi epurare ape uzate.
 1. Calităţi şi aptitudini:
 • persoană orientată spre scopuri clar delimitate, conştiincioasă;
 • exigenţă, meticulozitate;
 • rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
 • un bun echilibru emoţional.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau la Punctul de lucru al Companiei din oraşul Tîrgu Neamţ, str. Aleea Salcamilor nr. 3, ori, pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 04.08.2021, orele 14.00, urmând ca în aceeaşi dată, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 06.08.2021, cu începere de la ora 10.30 la Punctul de lucru al Companiei din oraşul Tîrgu Neamţ, str. Aleea Salcamilor nr. 3 şi va consta într-o testare practică urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

 • testareapractică totalizeaza 100 de puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;
 • interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează70 de puncte cu pondere de 30% din punctajul total;
 • formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testareapractică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea practică si 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare - Resurse Umane.


Concurs pentru ocuparea unui număr de două posturi de instalator în cadrul Sectorului Reţele-Canal la Zona Est Roman

Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui număr de două posturi de instalator în cadrul Sectorului Reţele-Canal la Zona Est Roman

 

 1. Definirea oficială a postului:instalator - poziţie COR: 712602-instalator apă-canal;
 2. Nivelul de studii: Şcoală profesională, liceu industrial de specialitate sau cursuri de calificare în meseriade instalator.
 3. Calificare necesară:constituie avantaj experienţă de minim 3 ani în activităţi similare.
 4. Departamente: Sectorul Reţele-Canal la Zona Est Roman.
 5. Cunoştinţe:  
  • Structura reţelelor de canalizare;
  • Cunoştinţe de mecanică, hidraulică, instalaţii;
  • Cunoaşterea specificului Companiei Județene Apa Serv S.A;.
 6. Calităţi şi aptitudini:
  • persoană orientată spre scopuri clar delimitate, conştiincioasă;
  • exigenţă, meticulozitate;
  • rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
  • un bun echilibru emoţional.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghescu nr. 20, sau la Punctul de lucru situat în Mun. Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 259, ori, pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 10.08.2021, orele 14.00 urmând ca până la orele 16.00 ale aceleiaşi zile să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

 

Concursul va avea loc în data de 12.08.2021, cu începere de la ora 10.30, la Punctul de lucru situat în Mun. Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 259 și va consta într-o testare practică urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

- testarea practică totalizeaza 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

- interviul va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total

- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

 

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea practică si 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

 

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare - Resurse Umane.


Achiziție sectorială directă

Compania Judeţeană APA SERV S.A. a iniţiat achiziţia directă privind atribuirea pe bază de contract de lucrări: “Refacere imbracaminte asfaltica, betonata sau pavata cu pavele, carosabila si necarosabila(trotuare, strazi, drumuri comunale, judetene si nationale)” pe raza orasului Targu Neamt si a comunelor Agapia, Baltatesti, Grumazesti, Vinatori, Raucesti, Brusturi, Pastraveni, Pipirig, Urechesti, conform anunțului publicitar din SICAP nr. ADV1229574, din data de 27.07.2021, cu dată limită de depunere 02.08.2021, ora 10:00. Anunțul poate fi accesat astfel: https://sicap-prod.e-licitatie.ro, Meniu, Inițieri de proceduri de achiziție, Publicitate anunțuri, nr. anunț: ADV1229574, data publicare: 02.08.2021, filtrează.


Concurs pentru ocuparea unui post de mecanic în cadrul Sectorului Înmagazinare-Distribuție

Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de mecanic în cadrul Sectorului Înmagazinare-Distribuție, pentru activitatea de înmagazinare-transport, la Zona Operaţională Sud Piatra Neamţ - Bicaz.

Definirea oficială a postului: mecanic utilaj.

Poziţie COR: cod 723302.1

 1. Nivelul de studii:Şcoalăprofesională, studii medii tehnice de specialitatesau cursuri de calificare în meseria de mecanic.
 2. Experienţă: constituie un avantaj experienţademinimum 3 ani în activitate sau în activităţi similare cu cele ale postului.
 3. Departament: Sectorul Înmagazinare-Distribuțiedin cadrul Zonei Operaţionale Sud Piatra Neamţ - Bicaz, pentru activitatea de înmagazinare-transport (rezervoare).

Activitatea se desfășoară la program de zi, de 8 ore.

 1. Cunoştinţe:

- Regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;

- cunoaşterea caracteristicilor şi părţilor componente ale sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;

- cunoaşterea procesului tehnologic de functionare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;

- cunoașterea specificului Companiei Județene Apa Serv S.A..

 1. Atribuții principale

- Realizează activitatea de reparaţii a instalaţiilor tehnologice, în conformitate cu instrucţiunile tehnice specifice, pe baza programului anual de revizii tehnice, reparaţii curente şi reparaţii capitale aprobat de conducerea Companiei şi prevăzut de bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei;

- execută manevrele dispuse de şeful de sector, în timpul acţiunilor de remediere a incidentelor şi avariilor;

- execută manevre de refacere a zonelor de intervenţie la avarii, sau a zonelor în care s-au facut reparaţii planificate la instalaţii sau echipamente din reteaua de distribuţie;

- întocmeste şi transmite lunar şefului de sector Raportul activităţii de reparaţii cuprinzând: revizii tehnice, reparaţii curente, reparaţii capitale, avarii constatate la reţele, vane, cămine, manevre efectuate;

- execută activități de igienizare și spălare a rezervoarelor;

- execută lucrări de întreținere și reparație a rețelei hidraulice din stațiile hidrofor, staţii pompare și cămine de vane ale rezervoarelor.

 1. Calităţi şi aptitudini:

- persoană conştiincioasă, corectă, responsabilă;

- meticulozitate, înclinaţii pentru rezolvarea practică a problemelor;

- rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;

- un bun echilibru emoţional.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 09.08.2021, orele 14.00, urmând ca în aceeaşi dată, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 11.08.2021, cu începere de la ora 09.00 la Compania Judeţeană Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghescu nr. 20 şi va consta într-o testare practică urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

- testare practică, ce totalizeaza 100 pct și va avea o pondere de 70% din punctajul total;

- interviul, va cuprinde șase criterii de apreciere care totalizeaza 70 de pct cu pondere de 30% din punctajul total

- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare practica/100)x70 + (pct obt interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea scrisă/practică si 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

 

Informaţii suplimentare găsiţi şi pe pagina de internet http://www.apaserv.eu/ şi la tel. 0233-233340 interior 151, Biroul Salarizare - Resurse Umane.


Concurs pentru ocuparea unui post de Responsabil gestiunea producției în cadrul Compartimentului Producție

Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de Responsabil gestiunea producției în cadrul Compartimentului Producție, pentru Zona Operațională Nord Tîrgu Neamț.

 1. Definirea oficială a postului: Responsabil gestiunea producției.

Poziţie COR: 214409 - Inginer producție.

 1. Nivelul de studii: studii superioaretehnice sau economice.
 2. Calificare / experienţănecesară:minimum 1 an experienţă în domeniu / activități similare cu cele ale postului.
 3. Departament: Compartimentul Producție (pentru Zona Operațională Nord Tîrgu Neamț).
 4. Cunoştinţe:  

- Operare PC (Ms Office – Word, Excel)

- Cunoaşterea structurii şi modului de operare ale Companiei Județene Apa Serv S.A.

- Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Hotărârea nr. 3/20.12.2010 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Neamţ.

- Legea nr. 241/2006, republicată – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

- Legea nr. 51/2006, republicată – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice.

- Ordinul 29/N/1993 al M.L.P.A.T. – privind aprobarea Normativului – cadru privind contorizarea apei.

- Legea nr. 107/1996 – Legea apelor.

 1. Atributii principale:

- Primeşte listele de citiri completate cu indexul contorului;

- Analizează consumurile realizate între două citiri consecutive și solicitarea șefului direct de verificări acolo unde este cazul;

- Operează lunar în calculator indecşii transmişi de către utilizatori pe baza buletinului de autocitire a contorului şi informează şeful departamentului despre posibilele anomalii ale consumului înregistrat;

- Întocmeşte şi semnează listele de verificare pe care le prezintă şefului de departament pentru certificare privind legalitatea, necesitatea şi oportunitatea şi transmiterea lor către Contorizare Consum;

- Efectuează corecţiile necesare şi reglează nivelul producţiei realizate, în urma soluţionării sesizărilor primite de la utilizatori, prin referate de corecţie a cantităţilor facturate;

- Valorifică datele referitoare la volumul serviciilor realizate şi întocmeşte Raportul lunar privind producţia realizată fizic şi valoric, pe Zonă şi pe categorii de servicii.

 1. Aptitudini cognitive:
 • raţionament analitic - capacitatea de a descoperi reguli şi de a utiliza aceste reguli pentru a rezolva probleme de raţionament, precum şi de a extrage concluzii corecte pornind de la diferite afirmaţii:
 • transfer analogic – capacitatea de a aplica în situaţii noi cunoştinţe asimilate anterior;
 • inhibiţie cognitivă – capacitatea de concentrare pe aspectele relevante ale unei sarcini şi ignorarea informaţiilor irelevante (atenţie selectivă).
 • raţionament matematic – capacitatea de a realiza raţionamente matematice, abilitatea de a alege metodele şi formulele matematice pentru a rezolva o anumită problemă.
 • abilitatea de a percepe detalii specifice (grupuri de litere, cifre) din materiale scrise şi tabele;
 • abilitatea de a identifica şi corecta cuvintele şi cifrele greşite dintr-un test;
 • abilitatea de a identifica diferenţele dintre variante diferite ale aceluiaşi test.
 1. Caracteristici de personalitate:
 • persoană conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor, responsabilă;
 • rezistentă la sarcini repetitive (capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini);
 • un bun echilibru emoţional;
 • autonomie personală.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie şi CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 03.08.2021, ora 14.00, urmând ca în aceeaşi zi până la ora 16.00 să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 05.08.2021, cu începere de la ora 09.00, la sediul Companiei din Piatra Neamţ, str. Lt. Draghiescu nr. 20 şi va consta într-o testare scrisă la calculator urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

- testarea scrisă totalizeaza 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

- interviul va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total

- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare scrisă/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la testarea scrisă şi 49 de puncte la interviu. Persoanele care nu vor obţine punctajul minim la proba scrisă, nu vor fi invitate la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

 

Tematica pentru verificarea cunoştinţelor:

- Legea nr. 241/2006, republicată, a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;

- Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aflat pe pagina de internet a Companiei http://www.apaserv.eu/ în secţiunea Legislaţie;

- Legea nr. 51/2006, republicată – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- Legea nr. 107/1996 – Legea apelor.

 

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare - Resurse Umane.


Concurs pentru ocuparea unui post de instalator.

Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de “instalator în cadrul Sectorului Distribuţie-Reparaţii, la Zona Operaţională Sud Piatra Neamţ-Bicaz.

 1. Definirea oficială a postului:Instalator.
 2. PoziţieCOR: 712602 -instalator apă, canal.
 3. Nivelul de studii: Şcoalăprofesionalăsau studii medii tehnice de specialitate
 4. Calificare necesară:Calificarea în meseria de instalator apă, canal. Constituie avantajexperienţa în activităţi similare.
 5. Departament: Sectorul Distribuţie-Reparaţii Zona Sud.
 6. Cunoştinţe:  

- Regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă;

- Structura reţelelor de alimentare cu apa;

- Cunoştinţe de mecanică, hidraulică, instalaţii

- Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei Județene Apa Serv S.A.

 1. Calităţi şi aptitudini:

- persoană orientată spre scopuri clar delimitate, conştiincioasă;

- exigenţă, meticulozitate;

- rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;

- un bun echilibru emoţional.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 02.08.2021, orele 14.00 urmând ca până la orele 16.00 ale aceleiaşi zile să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

 

Concursul va avea loc în data de 04.08.2021, cu începere de la ora 09.00, la sediul Companiei din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20 și va consta într-o testare practică urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

- testarea practică totalizeaza 100 puncte si va avea o pondere de 70% din punctajul total;

- interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total;

- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testarea practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea practică si 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare-Resurse Umane.


Achiziție sectorială directă

Compania Judeţeană APA SERV S.A. a iniţiat achiziţia directă privind atribuirea pe bază de comandă pentru emiterea de: Polițe RCA pentru 5 autovehicule”, conform anunțului publicitar din SICAP nr. ADV1198412, din data de 19.02.2021, cu dată limită de depunere 23.02.2021, ora 11:00. Anunțul poate fi accesat astfel: https://sicap-prod.e-licitatie.ro, Meniu, Inițieri de proceduri de achiziție, Publicitate anunțuri, nr. anunț:  ADV1198412 data publicare: 19.02.2021, filtrează.