Concurs pentru instalator (Birou NRW) - Roman

Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post pe perioadă nedeterminată de Instalator în cadrul Biroului NRW.

1. Definirea oficială a postului, conform COR: cod 712602, instalator apă, canal.
2. Nivelul de studii/ calificare: Şcoală profesională, liceu industrial de specialitate sau cursuri de calificare în meseria de instalator şi deţinere de permis de conducere categoria B.
3. Experienţă necesară: Constituie avantaj experienţă în activităţi similare cu cele ale postului.
4. Departament: Birou NRW.
5.Cunoştinţe:
- Structura reţelelor de alimentare cu apă;
- Cunoştinţe de mecanică, hidraulică, instalaţii;
- Legislaţia privind serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
- Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei Județene Apa Serv S.A.
6. Calităţi şi aptitudini:
- persoană conştiincioasă, corectă, responsabilă;
- meticulozitate, înclinaţii pentru rezolvarea practică a problemelor;
- riguroasă în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
- un bun echilibru emoţional.
Persoanele interesate vor depune Scrisoare de intenţie şi CV, precum și copii ale documentelor care atestă studiile/calificările impuse de cerințele postului, la Registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, respectiv, la Punctul de lucru situat în Mun. Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 259, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 07.10.2022, orele 12.00, urmând ca în aceeaşi dată, până la orele 13.30, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 10.10.2022, cu începere de la ora 10.30 la Compania Judeţeană Apa Serv S.A., Punctul de lucru situat în Mun. Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 259 şi va consta într-o testare practică urmată de interviu.

Candidații selectați vor prezenta în original actul de identitate și își vor da consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Punctajul se va acorda astfel:
- testarea practică, ce totalizează 100 puncte și va avea o pondere de 70% din punctajul total;
- interviul va cuprinde șapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total;
- formula de calcul: Punctajul total = (punctaj obţinut la testarea practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.
Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea practică și 42 de puncte la interviu.

Termenul pentru afişarea rezultatelor la sediul Companiei din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20, respectiv, la Punctul de lucru situat în Mun. Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 259, sau pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/index.php?page=noutati, este de maximum 5 zile de la data deşfaşurării concursului;
Termenul pentru eventualele contestaţii, este de două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la sediul Companiei/pe pagina de internet/comunicării.

Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor: maximum două zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei;
Termenul pentru afişarea rezultatului contestaţiilor la sediul Companiei/pe pagina de internet: maximum o zi lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de soluţionare a contestaţiei;
Termenul pentru prezentare, în vederea angajării, a candidatului admis: maximum 5 zile de la data afişării rezultatului contestaţiilor.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340, interior 150, Compartimentul Resurse Umane.


PROCES VERBAL (26.09.2022) privind rezultatul concursului pentru ocuparea postului de Responsabil NRW la Compania Judeţeană Apa Serv S.A.

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 26.09.2022 privind rezultatul concursului organizat în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a postului vacant de Responsabil NRW la Compania Judeţeană Apa Serv S.A.

PV_concurs__Resp.NRW_p27.09


Furnizare energie electrică noi puncte de lucru 2022-2023

A fost publicat pe site-ul Bursei Române de Mărfuri: https://www.brm.ro/tranzactionare-piata-retail/ cu data limită de depunere a ofertelor 13.09.2022, ora 10:00 documentația de atribuire pentru procedura de “negociere fără invitație prealabilă la o procedură de ofertare” prin BRM pentru atribuirea contractului “Furnizare energie electrică noi puncte de lucru 2022-2023”, Invitatia de participare nr.199/29.08.2022.


Achiziție sectoriala

A fost publicat în noul SICAP la secțiunea -  Inițieri de proceduri de achiziție/Anunțuri de participare simplificate/Număr anunț - cu data limită de depunere on line a ofertelor 21.07.2022, ora 15:00 următorul anunț de participare simplificat:

SCN1110596 / 11.07.2022 - “Inlocuire si reabilitare retele de apa potabila in judetul Neamt”, pe LOTURI.


Achiziție sectorială directă

A fost publicat astăzi, 14.02.2022, în noul SICAP, la secțiunea-„Anunțuri publicitare”-cu dată limită de depunere a ofertelor: 17.02.2022, următorul anunț publicitar:
ADV1270721-„Furnizare facturi și plicuri personalizate 2022”.


Anunt procedura simplificata 11102021

A fost publicat în noul SICAP la secțiunea -  Inițieri de proceduri de achiziție/Anunțuri de participare simplificate/Număr anunț - cu data limită de depunere on line a ofertelor 19.10.2021, ora 15:00 următorul anunț de participare simplificat:

  1. SCN1094544 - “Furnizare contori apa rece prin buy back 2021”, nr. de referință: CJASN15.

Achiziție sectorială directă

Compania Judeţeană APA SERV S.A. a iniţiat achiziţia directă privind atribuirea pe bază de contract de lucrări: “Refacere imbracaminte asfaltica, betonata sau pavata cu pavele, carosabila si necarosabila(trotuare, strazi, drumuri comunale, judetene si nationale)” pe raza orasului Targu Neamt si a comunelor Agapia, Baltatesti, Grumazesti, Vinatori, Raucesti, Brusturi, Pastraveni, Pipirig, Urechesti, conform anunțului publicitar din SICAP nr. ADV1229574, din data de 27.07.2021, cu dată limită de depunere 02.08.2021, ora 10:00. Anunțul poate fi accesat astfel: https://sicap-prod.e-licitatie.ro, Meniu, Inițieri de proceduri de achiziție, Publicitate anunțuri, nr. anunț: ADV1229574, data publicare: 02.08.2021, filtrează.


Achiziție sectorială directă

Compania Judeţeană APA SERV S.A. a iniţiat achiziţia directă privind atribuirea pe bază de comandă pentru emiterea de: Polițe RCA pentru 5 autovehicule”, conform anunțului publicitar din SICAP nr. ADV1198412, din data de 19.02.2021, cu dată limită de depunere 23.02.2021, ora 11:00. Anunțul poate fi accesat astfel: https://sicap-prod.e-licitatie.ro, Meniu, Inițieri de proceduri de achiziție, Publicitate anunțuri, nr. anunț:  ADV1198412 data publicare: 19.02.2021, filtrează.