A fost publicat pe site-ul Companiei Județene Apa Serv S.A. cu data limită de depunere a ofertelor 08.03.2022 ora 15:00 documentația de atribuire pentru procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură de ofertare, conform art. 117 alin. 1 lit. a din Legea 99/2016, pentru atribuirea contractului “Furnizare autoturism tip berlină”, invitația de participare nr. 201BA/22.02.2022. Atașăm documentele necesare participării.

Invitatie+DA