Având în vedere prevederile art. 7.3.2. din Procedura “Recrutarea şi selecţia personalului”, cod 712-01, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale concursului:

Nr. crt.

Nume si prenume

Punctaj interviu

Rezultat interviu

(admis / respins)

1.

Ds.7813/08.04.2024

82,33

Admis

2.

Ds. 8238/12.04.2024

43,50

Respins

3.

Ds. 8262/12.04.2024

63,66

Respins

4.

Ds.7985/10.04.2024

Nu s-a prezentat

Respins

Nota: punctajul maxim posibil: 100 puncte.

Punctajul necesar pentru promovare a fost de minimum 70 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 2 zile lucratoare de la afişare, în conformitate cu prevederile art. 7.4.1. din Procedura “Recrutarea şi selecţia personalului”, contestaţie care se depune la registratura aflată la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Municipiul Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail [email protected].

Afişat astăzi, 17.04.2024, ora 15.30, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. şi pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/noutati/CARIERE.