Având în vedere prevederile art. 7.3.2. din Procedura “Recrutarea şi selecţia personalului”, cod PP-RU-01, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale concursului:

Nr. crt.

Nume și prenume

Punctaj interviu

Rezultat concurs

1.

Ds. 8142 din 11.04.2024

87

ADMIS

2

+n

Nota: punctajul maxim posibil: 100 puncte proba interviu .

Punctajul necesar pentru promovare a fost de minimum 70 de puncte la interviu.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucratoare de la afişare, în conformitate cu prevederile art. 7.4.1. din Procedura “Recrutarea şi selecţia personalului”, contestaţie care se depune la registratura aflată la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Municipiul Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail [email protected].

Afişat astăzi, 16.04.2024, ora 12:53, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. şi pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/index.php?page=noutati.