Având în vedere prevederile art. 7.3.2. din Procedura “Recrutarea şi selecţia personalului”, cod PP-RU-01, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale concursului:

Nr. crt.

Nume și prenume

Punctaj

proba

practica

Pondere proba

practică

70%

Punctaj interviu

Pondere interviu 30%

Punctaj total

Rezultat concurs

(admis / respins)

1

Ds.5698/12.03.2024

78

54,60

53

26,49

81,09

Respins

2

Ds. 8057/10.04.2024

96

67,20

55

27,48

94,68

Admis

3.

Ds.8199/11.04.2024

86

60,20

53

26,49

86,69

Respins

Nota: punctajul maxim posibil: 100 puncte proba practică și 60 puncte pentru interviu

La calcularea punctajului total, proba practică a avut o pondere de 70% iar interviul 30%, folosindu-se următoarea formulă de calcul:

Punctajul Total = (punctaj obținut la proba practică/100)x70 + (punctaj obținut la interviu/60)x30, .

Punctajul necesar pentru promovare a fost de 50 de puncte la proba practică, respectiv, 30 de puncte la interviu .

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucratoare de la afişare, în conformitate cu prevederile art. 7.4.1. din Procedura “Recrutarea şi selecţia personalului”, contestaţie care se depune la registratura aflată la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Municipiul Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail [email protected].

Afişat astăzi, 16.04.2024, ora 12:55, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. şi pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/index.php?page=noutati.