PROCES-VERBAL

încheiat astăzi 15.04.2024

privind rezultatul concursului organizat în vederea ocupării unui post vacant de

“electrician” la Sectorul Înmagazinare-Transport apă, pentru Zona Operațională Roman, la Compania Judeţeană Apa Serv S.A.

Având în vedere prevederile art. 7.3.2. din Procedura “Recrutarea şi selecţia personalului”, cod 712-01, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale concursului:

Nr.

crt.

Nume si prenume Punctaj

lucrare

scrisa/proba

practica

Pondere

lucrare

scrisa/proba

practica

70%

Punctaj

interviu

Pondere

interviu

30%

Punctaj

total

Rezultat

concurs

(admis/

respins)

1. Ds.1101/ZE/02.04.2024 94 65,80 46 23,10 88,90 Admis
2. Ds.1204/ZE/09.04.2024 44 30,80 44 21,90 52,70 Respins
3. Ds.1102/ZE/02.04.2024 Nu s-a prezentat la concurs

Notă: punctajul maxim posibil: 100 puncte lucrare scrisă/probă practică şi 60 puncte interviu.

La calcularea punctajului total, lucrarea scrisă/proba practică a avut o pondere de 70% iar interviul 30%, folosindu-se următoarea formulă de calcul:

Punctajul Total = (punctaj obţinut la lucrarea scrisă/probă practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/60)x30.

Punctajul necesar pentru promovare a fost de minimum 50 de puncte la lucrarea scrisă/proba practică şi 30 de puncte la interviu.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 2 zile lucratoare de la afişare, în conformitate cu prevederile art. 7.4.1. din Procedura “Recrutarea şi selecţia personalului”, contestaţie care se depune la registratura aflată la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Municipiul Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail [email protected].

 

Afişat astăzi, 16.04.2024, ora 15.25, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. şi pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/noutati/CARIERE.