Compania Judeţeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Sudor, în cadrul Sectorului Distribuție-Intervenții-Reparații, Zona Operațională Tg. Neamț, la Compania Județeană Apa Serv S.A.

 

1.Definirea oficială a postului: Sudor, poziţie COR: 721208.

 1. 2. Nivelul de studii: medii– școalăprofesională sau studii medii tehnice de specialitate, ori, curs de calificare.
 2. Calificare necesară:calificare în meseria de sudor.
 3. Experienţanecesarăîn activitate, minimum 3 ani.
 4. 5. Departament: Sectorul Distribuţie-Intervenții-Reparaţii,Zona Operațională Neamț.
 5. Cunoştinţe:  

– Regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă;

 • Structura reţelelor dealimentare cu apa;
 • Cunoştinţe de mecanică, hidraulică, instalaţii;

– Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei Județene Apa Serv S.A.

 1. 7. Atribuţii principale:

– Realizează activitatea de sudură a instalaţiilor tehnologice, echipamentelor şi a reţelelor

publice, în conformitate cu instrucţiunile tehnice specifice, pe baza programului anual de

revizii tehnice, reparaţii curente şi reparaţii capitale ;

– Respectă prevederile procedurilor şi instrucţiunilor de lucru în vigoare, privind activitatea

de bază;

– Identifică consumatorii frauduloşi şi informează imediat în scris şeful direct

– Furnizeaza către şeful direct informaţiile necesare privind traseul, structura şi

componenta reţelei, a căminelor de reţea şi a căminelor de branşament;

– Execută manevrele dispuse de şeful direct, în timpul acţiunilor de remediere a  incidentelor şi avariilor;

– Execută manevre de refacere a zonelor de intervenţie la avarii, sau a zonelor în care

s-au făcut reparaţii planificate la instalaţii sau echipamente din reţeaua de distribuţie etc.

 

8, Calităţi şi aptitudini:   

– persoană conştiincioasă;

– exigenţă, meticulozitate;

– rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;

– un bun echilibru emoţional.

9.Pachet salarial:

 1. salariu de bază și tichete de masă – lunar;
 2. vouchere de vacanță -anual;
 3. concediu de odihnăplătit, minimum 21 zile lucrătoare- anual;
 4. d. prime ocazionale dePaște, Crăciun, Ziua Instalatorului;
 5. alte drepturi conform Contractului Colectiv de Muncăpe unitate.
 6. Locul și termenul de depunere a dosarelor:

Persoanele interesate vor depune dosarul de înscriere la concurs la sediul Companiei Judetene Apa Serv S.A din Tîrgu Neamţ, str. Aleea Salcâmilor nr. 3, ori pe adresa de e-mail [email protected] până în data de 22.02.2024, ora 14.00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi în vederea susţinerii probelor, dosarele de inscriere trebuind sa contina urmatoarele :

 1. scrisoare de intentieși curriculum vitae modelul comun european;
 2. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 3. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării unei funcţii de conducere de management superior, după caz;
 4. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei / postului;
 5. copia actului de identitate;
 6. consimțământulG.D.P.R.

Concursul va avea loc în data de 26.02.2024, cu începere de la ora 10.00, la sediul Punctului de lucru Tîrgu Neamț, str. Aleea Salcâmilor nr. 3 şi va consta într-o probă practică urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

– proba practică, va cuprinde cinci criterii de notare care totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde șase criterii de apreciere, care totalizează 60 pentru personalul muncitor, cu pondere de 30% din punctajul total;

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la scris/practică / 100)x70 + (punctaj obţinut interviu /60)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 50 de puncte la proba practică şi 30 de puncte la interviu.

Termenul pentru eventualele contestații, este de 24 ore de la data afișării la sediul Companiei/pe pagina de internet.

Termenul pentru soluționarea contestațiilor: 24 ore de la înregistrarea contestației.

Termenul pentru afișarea rezultatului contestațiilor la sediul Companiei/pe pagina de internet: 24 de ore.

Termenul pentru afișarea rezultatelor concursului la sediul Companiei din Piatra Neamt, str. Lt. Drăghiescu nr. 20 / pe pagina de internet http://www.apaserv.eu/noutati/, în maximum 1 zi lucrătoare.

Termenul pentru prezentare, în vederea angajării, a candidatului admis: de regulă în 10 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, sau, în maximum 25 de zile lucrătoare în cazul persoanelor care provin de la alt angajator cu preaviz.

Prin depunerea cererii în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea postului de sudor”, persoana în cauză îşi exprimă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul participării la concurs.

 

Informaţii suplimentare găsiţi pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/noutati/ şi la tel. 0233-233340, interior 150, Serviciul Salarizare Resurse Umane – Management Integrat – SSM